MENI
22.1.2021

Zakazana 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 16. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 3. februar 2021. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Nenada Stevandića da se u dnevni red 15. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uvrsti nova tačka dnevnog reda koja glasi: Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa primijeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), broj: 01-50-1-15-15/20 od 11. 1. 2021;
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020, podnosilac:Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži da Vijeće ministara BiH hitno, na prvoj narednoj sjednici, stavi van snage zaključak koji je usvojen na vanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020, a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odgađanja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju Bira“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021;
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020, podnosilac:Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, na prvoj narednoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz člana 1. briše lokacija bivše fabrike Bira u Bihaću, te da se iz člana 2. briše tačka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020, podnosilac:Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana preduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše fabrike Miral u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz člana 1. briše lokacija bivše fabrike Miral u Velikoj Kladuši, kao i da se iz člana 2. briše tačka c), odnosno da se u zadatom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020, podnosilac:Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Nalaže se Vijeću ministara BiH da mjesečno dostavlja informacije o stanju u oblasti migracija Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020, podnosilac:Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka s 12. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 15. 9. 2020), broj: 01-50-1-15-12/17, veza: 01-50-1-1749/20 od 10. 12. 2020;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi s entitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022. godina' i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-2161/20 od 12. 1. 2021;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan, a što je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvještaja“, broj: 01-50-1-2165/20 od 12. 1. 2021;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom tečevinom Evropske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008, kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda“, broj: 01-50-1-2168/20 od 12. 1. 2021;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizirali obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji“, broj: 01-50-1-2169/20 od 12. 1. 2021;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi Nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obaveza ovog ministarstva iz Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije“, broj: 01-50-1-2172/20 od 12. 1. 2021;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-50-1-2175/20 od 12. 1. 2021;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da se u Parlamentarnoj skupštini BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a veoma važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-2306/20 od 12. 1. 2021;
 16. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV-signala u BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2464/20 od 23. 12. 2020;
 17. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2465/20 od 23. 12. 2020;
 18. Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnosilac: Izvozno-kreditna agencija BiH, broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021;
 19. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Regulatorna agencija za komunikacije, broj: 01,02-34-1-99/21 od 7. 1. 2021;
 20. Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-50-16-161-5,1/21 od 21. 1. 2021;
 21. Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-listi kandidata za imenovanje članova:
  a)      Nezavisnog odbora i
  b)      Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1-197/21 od 22. 1. 2021;
 22. Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 01,02,03/6-39-1-178/21 od 21. 1. 2021;
 23. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1-196/21 od 22. 1. 2021;
 24. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“, broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020;
 25. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se zadužuje Vijeće ministara i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana uputi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojim će se uvesti jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112, koji predstavlja jedan od važnih elemenata efikasnog sistema zaštite i spašavanja“, broj: 01-50-1-1-2530/20 od 30. 12. 2020;
 26. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za pomoć žrtvama zemljotresa u Republici Hrvatskoj u minimalnom iznosu od 300.000 KM“, broj: 01-50-1-51/21 od 4. 1. 2021;
 27. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać u minimalnom iznosu od 2.000.000,00 KM“,broj: 01-50-1-95/21 od 7. 1. 2021;
 28. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavezuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da u toku 2021. godine, a za potrebe u 2021. godini, iz planiranih sredstava za sport osigura 100.000 KM Rukometnom savezu BiH, a za namjene pripremanja i međunarodnog predstavljanja, i to 70.000 KM budućim ženskim rukometnim selekcijama BiH i 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima na ime troškova utakmica na međunarodnom nivou, u okviru takmičenja EHF-a“, broj: 01-50-1-115/21 od 11. 1. 2021. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću