MENI
8.1.2021

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio u oproštajnu posjetu komandanta EUFOR-a u BiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio je danas u oproštajnu posjetu komandanta snaga EUFOR-a u BiH general – majora Reinharda Trischaka.

Ocjenjujući izvrsnom saradnju Kancelarije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH sa EUFOR-om, Šiljegović je zahvalio generalu Trischaku na izvanrednom trudu koji je ispoljio kako bi ta saradnja bila na najvišem nivou.

General Trischak naglasio je kako izuzetno cijeni parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, te potcrtao i saradnju sa Generalnim inspektoratom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Kao posebnu vrijednost general Trischak istakao je terenske posjete jedinicama i lokacijama Oružanim snagama BiH koje parlamentarni vojni povjerenik BiH provodi, te mogućnost da se profesionalna vojna lica direktno obrate parlamentarnom vojnom povjereniku BiH.

Šiljegović je generalu Trischaku poželio uspjeh u nastavku vojne karijere. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću