MENI
30.10.2020

Završena 12. međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage

Usvajanjem zajedničke izjave učesnika, danas je s radom završila 12. međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage, na kojoj su učestvovali parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH, brigadni general Mirsad Ahmić.

Petodnevna Konferencija, koja je u online formatu održana u organizaciji Ženevskog DCAF-a, okupila je učesnike iz više od 50 zemalja svijeta.

Razgovaralo se o brojnim problemima i iskušenjima za pripadnike oružanih snaga u cijelom svijetu, kao i za ombudsmene za oružane snage koje je izazvala pandemija virusa korona (Covid – 19).

Razmijenjena su iskustva o radu institucija ombudsmana u okolnostima koje nameće pandemija, a sagledani su brojni specifični aspekti demokratskog nadzora nad oružanim snagama.

Također, bilo je riječi i o aktivnostima institucija ombudsmena tokom posjeta jedinicama i komandama oružanih snaga, kao i tokom posjeta jedinicama koje se nalaze u misijama mira. Konstatovano je da oružane snage širom svijeta rade u otežanim uslovima i da svaka zemlja, u skladu sa vlastitim ustavnim uređenjem i zakonskom regulativom odlučuje o upotrebi svojih oružanih snaga, što je diskusije tokom zasjedanja radnih grupa i specijalnih panela učinila posebnim i interesantnim.

Predstavnici institucija ombudsmana za oružane snage jedinstveni su u opredjeljenju da blisko sarađuju s ciljem pružanja posebne zaštite pripadnicima oružanih snaga  u vrijeme pandemije. Tokom Konferencije zauzet je jedinstven stav i o potrebi angažmana  pripadnika oružanih snaga u pomoći civilnom stanovništvu i zdravstvenim radnicima za vrijeme trajanja pandemije, što je istaknuto i u zajedničkoj izjavi učesnika Konferencije. (tekst izjave s Konferencije možete pročitati OVDJE

Učesnici Konferencije još jednom su odali posebno priznanje BiH i Kancelariji parlamentarnog vojnog povjerenika BiH na izuzetnoj organizaciji prošlogodišnje 11.  međunarodne konferencije ombudsmena za oružane snage. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću