MENI
13.10.2020

Predsjedavajuća Delegacije PSBiH u PSVE Alma Čolo i zamjenica predsjedavajuće Snježana Novaković Bursać učestvovale na video - sastanku Stalnog komiteta PSVE

Predsjedavajuća Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Alma Čolo i zamjenica predsjedavajuće Delegacije i potpredsjednica PSVE Snježana Novaković Bursać učestvovale su na video – sastanku Stalnog komiteta PSVE, koji se jučer i danas održan kao zamjena za redovno oktobarsko zasjedanja PSVE.

Sjednica je počela razmjenom mišljenja članova Komiteta sa predsjednikom Komiteta ministara Vijeća Evrope i zamjenikom ministra vanjskih poslova Grčke Miltiadisom Varvitsiotisom, koji je u svom obraćanju naglasio da u vremenu pandemije virusa korona (COVID 19) ljudski život i javno zdravlje trebaju biti na vrhu prioriteta u svim državama članicama.

Generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Angel Gurría sa učesnicima sastanka diskutirao je o utjecaju pandemije COVID 19 na svjetsku ekonomiju i o neophodnim aktivnostima za adresiranje ovog izazova, uključujući i pomoć državama u razvoju i najranjivijim skupinama društva da lakše prebrode izazove sa kojima se suočavaju.

Članovi Komiteta održali su i raspravu o temi “Oružani sukob između Armenije i Azerbejdžana, neuspjeh mirnog rješavanja sukoba i rizik za regionalnu stabilnost”.

Usvajanjem Nacrta rezolucije, na osnovu izvještaja Hannah Bardell, države članice pozvane su da promoviraju edukaciju o zdravstvenim rizicima konzumiranja droga, posebno među mladima, i da koriste liječenje i rehabilitaciju u borbi protiv njihovih štetnih učinaka. Prema usvojenom tekstu, trebalo bi zabraniti samovoljno hapšenje i pritvaranje, kao i upotrebu prekomjerne sile i nesrazmjernih presuda prema osobama koje konzumiraju droge.

Nakon diskusije o izvještaju Iana Liddella Graingera, članovi Komiteta usvojili su Nacrt rezolucije i Nacrt preporuka o problematici uvođenja mjera od država članica kao odgovor na pandemiju COVID 19 koje moraju biti u skladu sa demokratskom pravnom stečevinom, uz isticanje važnosti uloge parlamenata, posebno kroz parlamentarni nadzor.

Izvjestilac Vladimir Vardanyan prezentirao je zaključke izvještaja o utjecaju pandemije COVID 19 na ljudska prava i vladavinu prava, osvrćući se na širok spektar mjera koje su države članice poduzele kako bi ograničile širenje COVID 19, a koje su nekad ograničavale uživanje prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Nakon rasprave usvojen je Nacrt rezolucije i Nacrt preporuka proisteklih iz ovog izvještaja.

Izvjestilac Boguslaw Sonik u svom mišljenju osvrnuo se na činjenicu da su sloboda izražavanja i sloboda medija često pod pritiskom tokom vremena pandemije, te da je registriran povećan broj napada na novinare.

Godišnji izvještaj o aktivnostima komesara za ljudska prava Vijeća Evrope za 2019. godinu prezentirala je komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović. Prezentirani izvještaj bazira se na pet polja djelovanja - rastuće političko i društveno prihvatanje rasizma, zanemarivanje ljudskih prava migranata i izbjeglica, ugroženost ženskih prava, represiju protiv neslaganja i na eroziju sudske nezavisnosti.

Nastavak video - sastanka proširenog Stalnog komiteta PSVE bit će održan 22. i 23. oktobra 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću