MENI
13.10.2020

Održana 18. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 18. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvaćen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Komisija je obavila saslušanje predstavnika institucija koje su u 2019. godini dobile revizorsko mišljenje s rezervom i revizorsko mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje.

Na današnjoj sjednici saslušani su predstavnici:

  • Ministarstva vanjskih poslova BiH;
  • Ministarstva odbrane BiH;
  • Ministarstva sigurnosti BiH;
  • Ministarstva pravde BiH;
  • Instituta za mjeriteljstvo BiH;
  • Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
  • Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih     sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  • Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i
  • Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Komisija je usvojila zaključak da će u toku ove godine posjetiti Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo odbrane BiH, s ciljem da se ove institucije podstaknu na realizaciju revizorskih preporuka i otklanjanje nedostataka na koje, iz godine u godinu, ukazuju revizorski izvještaji.

Komisija je usvojila i zaključak da ubuduće neće razmatrati revizorske izvještaje institucija čiji se rukovodioci ne pojave na sjednici Komisije. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću