MENI
12.10.2020

Poslanici i delegati PSBiH učestvovali na okruglom stolu pod nazivom „Konkretan razgovor – 14 prioriteta EU: s riječi na djela“

Poslanici i delegati Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović, Lazar Prodanović, Aida Baručija, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović učestvovali su na okruglom stolu pod nazivom „Konkretan razgovor – 14 prioriteta Evropske unije (EU): s riječi na djela“, koji je danas održan u zgradi PSBiH.

Na okruglom stolu u organizaciji Fondacije „Konrad Adenauer Stiftung“, Panevropske unije BiH i Mreže progresivnih inicijativa diskutirano je o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u EU. Evropska komisija je u svom mišljenju istaknula da će Bosna i Hercegovina morati temeljno poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje 14 ključnih prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU.

Okrugli sto otvoren je uvodnim izlaganjima predstavnika delegacije EU u BiH Krassimira Nikolova i direktora Direkcije za evropske integracije Edina Dilberovića. U ovim izlaganjima ocijenjeno je da je BiH u posljednjih nekoliko mjeseci napravila značajne korake u ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Prema riječima uvodničara, pozitivne stvari ogledaju se u ispunjavanju uvjeta za održavanje izbora u Mostaru, te uspostavljanja i usvajanja poslovnika o radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Uvodničari su konstatirali da je učinjeno još pozitivnih koraka, poput usvajanja revidirane Strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave na svim nivoima vlasti u BiH, te naglašeno da je potrebno usvojiti i relevantne akcione planove u ovoj oblasti.

Upozoreno je i na činjenicu da je ostalo još dosta posla na ispunjavanju prioriteta, među kojima su usvajanje izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i izmjena zakona o sukobu interesa i javnim nabavkama. Osim toga, rečeno je na okruglom stolu, potrebno je učiniti više na planu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, te učiniti operativnom saradnju sa Europol-om.

U diskusiji tokom okruglog stola učestvovali su svi prisutni parlamentarci, kao i predstavnici nevladinog sektora. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću