MENI
14.9.2020

Održana 3. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 3. sjednici nije podržala Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, a koji se odnosi na rad sljedećih institucija:

 • Instituta za intelektualno vlasništvo BiH;
 • Instituta za standardizaciju BiH;
 • Instituta za akreditiranje BiH;
 • Instituta za mjeriteljstvo BiH;
 • Agencije za statistiku BiH;
 • Agencije za nadzor nad tržištem BiH;
 • Agencije za osiguranje BiH;
 • Agencije za rad i zapošljavanje BiH;
 • Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH;
 • Konkurencijsko vijeće BiH;
 • Direkciju za ekonomsko planiranje BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću