MENI
14.9.2020

Održana 6. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava

Na 6. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, čiji je predlagač Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.

U vezi sa ovim Izvještajem usvojeni su zaključci kojim Zajednička komisija predlaže domovima PSBiH da zatraže od Vijeća ministara BiH da, u roku od 60 dana, da saglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, te da, do kraja tekuće godine, predloži novi Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH.

Zajednička komisija usvojila je i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Prihvaćena je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Alme Čolo koja glasi: „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH, odnosno nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede Odluku 854/2017 UN-ovog Komiteta za borbu protiv mučenja (UNCAT) iz augusta 2019. godine, što je jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji“.

Članovi Zajedničke komisije nisu podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač grupa poslanica iz Predstavničkog doma.

Zajednička komisija nije usvojila ni Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za ljudska prava, i to za sljedeće institucije:

  • Ministarstvo civilnih poslova BiH;
  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH;
  • Ministarstvo sigurnosti BiH - Službe za poslove sa strancima;
  • Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH;
  • Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
  • Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH;
  • Fond za povratak BiH.

U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, Zajednička komisija je usvojila zaključke u vezi sa načinom i metodologijom izrade Izvještaja o radu institucija Vijeća ministara BiH.

Odgođeno je izjašnjavanje o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Predraga Kojovića kojom se Vijeće ministara BiH i nadležne službe obavezuju da prilikom direktnih prijenosa ili emitiranja sjednica tijela i institucija BiH putem audiovizuelnih medija osigura prevođenje na znakovni jezik.

K znanju su primljene i nadležnoj instituciji proslijeđene pristigle predstavke građana.

Sa dnevnog reda sjednice skinuto je razmatranje Prijedloga odluke o Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.(kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću