MENI
27.7.2020

Zakazana 6. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 6. hitnu sjednicu Doma naroda za srijedu, 29. juli 2020. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

  1. Usvajanje Zapisnika 4. hitne sjednice Doma narodaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  2. Usvajanje Zapisnika 5. hitne sjednice Doma narodaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakonao Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-2-1-1266,1/20 od 27. 7. 2020;
  4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20 od 1. 7. 2020;
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola 6. o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centraloevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.), broj: 01,02-21-1-1355/20 od 3. 7. 2020;
  6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Wipo) iz Marakeša za olakšanje pristupa objavlјenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-1-1345/20 od 2. 7. 2020;
  7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije za satelitske komunikacije (EUTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20 od 2. 7. 2020. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću