MENI
15.7.2020.

Заказана 11. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Небојша Радмановић сазвао је 11. сједницу Представничког дома за четвртак, 23. јули 2020. године, са почетком у 10 сати.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 10. сједнице, 7, 8. и 9. хитне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Коментари на добијене одговоре на посланичка питања;
 3. Потврђивање именовања министра безбједности у Савјету министара БиХ, материјал број: 01-34-1-1450/20 од 15. 07. 2020. године;
 4. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-596/20 од 31. 03. 2020. године (друго читање);
 5. Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у институцијама власти БиХ,предлагачи: посланици Саша Магазиновић, Дамир Арнаут и Јасмин Емрић, број: 01-02-1-2573/17 од 19. 06. 2019. године (прво читање);
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Џенан Ђонлагић, Златан Бегић, Влатко Главаш и Енвер Биједић, број: 01-02-1-316/20 од 05. 02. 2020. године (прво читање);
 7. Приједлог закона о допунама Закона о прекршајима, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-679/20 од 09. 06. 2020. године (прво читање);
 8. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о судским таксама у поступку пред Судом Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-1344/20 од 02. 07. 2020. године (прво читање);
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини, предлагачи: посланице Борјана Кришто, Даријана Филиповић, Сњежана Новаковић Бурсаћ, Сања Вулић, Љубица Миљановић, Алма Чоло, Нада Младина и Едита Ђапо, број: 01-02-1-1408/20 од 09. 07. 2020. године (прво читање);
 10. Извјештај Заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ о постизању идентичног текста Закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-2015/17 од 09. 08. 2017. и 27. 09. 2017);
 11. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о приједлогу посланика Нермина Никшића за уврштавање нове тачке у дневни ред 10. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ која гласи: Захтјев посланика Нермина Никшића за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-1383/20 од 08. 07. 2020. године;
 12. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о привременим мјерама у раду правосудних и других органа Босне и Херцеговине за вријеме стања природне или друге несреће на територији Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ (хитни поступак), број: 01,02-02-1-865/20 од 08. 07. 2020. године;
 13. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине,предлагачи: посланици Мирјана Маринковић Лепић и Предраг Којовић, скраћени поступак (закон у другом читању), број: 01-02-1-840/19 од 08. 07. 2019. године;
 14. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи: Предрага Којовића, Аиде Баручије, Мирјане Маринковић Лепић и Дамира Арнаута која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, подносимо посланичку иницијативу којом се Савјету министара БиХ налаже да хитно, а најкасније у року од 15 дана, у парламентарну процедуру достави измјене и допуне Закона о јавним набавкама”, број: 01-50-1-896/20 од 08. 07. 2020. године;
 15. Извјештај о извршеној ревизији учинка на тему: „Правна заштита у поступцима јавних набавки пред Канцеларијомза разматрање жалби БиХ“, подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-10-2256/19 од 26. 12. 2019. године;
 16. Извјештај о извршеној ревизији учинка на тему: „Сигурност производа и интеграције у тржиште ЕУ“, подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-10-71/20 од 07. 01. 2020. године;
 17. Извјештај о извршеној ревизији учинка на тему: „Праћење реализације препорука ревизије учинка“, подносилац: Канцеларијаза ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-10-885/20 од 05. 05. 2020. године;
 18. Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2019. годину, подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-1-1290/20 од 30. 06. 2020. године;
 19. Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле за 2019. годину, подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-1-1291/20 од 30. 06. 2020. године;
 20. Избор члана Високог судског и тужилачког савјета БиХ, у складу сачланом 4. став (1) тачка н) Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, материјал Високог судског и тужилачког савјета БиХ, број: 01-50-18-546/20 од 25. 02. 2020. и 04. 03. 2020. године;
 21. Разматрање посланичке иницијативе: Мирјане Маринковић Лепић, Дамира Арнаута, Предрага Којовића и Аиде Баручије, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, подносим опосланичку иницијативу којом се сугерише надлежним државним и ентитетским институцијама, односно институцијама Брчко Дистрикта (владе и законодавни органи), да припреме и усвоје измјене и допуне закона о парничном поступку, на начин да се у њих инкорпорирају одредбе о ослобођењу од плаћања трошкова поступка који обухвата и износ који би се странци признао на име награде адвокату у случају када странке заступа јавно правобранилаштво, а у складу са судском праксом Европског суда та људска права”, број: 01-50-1-1222/20 од 19. 06. 2020. године;
 22. Разматрање посланичке иницијативе посланика Клуба СДА која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,подносимо посланичку иницијативу којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, у складу сачланом 35. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), обавезује Савјет министара Босне и Херцеговине да у року од 90 дана припреми приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 3/03, 21/03 и 8/13), и то на начин да се Судска полиција Босне и Херцеговине оснива као основна организациона јединица у саставу Суда Босне и Херцеговине”, број: 01-50-1-1229/20 од 22. 06. 2020. године;
 23. Разматрање посланичке иницијативе Едите Ђапо која гласи: „У складу сачланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број: 79/14, 81/15, 91/15 и 78/19), подносим посланичку иницијативуда Савјет министара БиХ, односно Министарство правде БиХ припреми нови текст Закона о рјешавању сукоба закона сапрописима других земаља у одређеним односима“, број: 01-50-1-1380/20 од 06. 07. 2020. године;
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Румуније о узајамној заштити тајних података, број: 01,02-21-1-1310/20 од 01. 07. 2020. године;
 25. Давање сагласности за ратификацију Уговораиз Маракеша Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO)за олакшање приступа објављеним дјелима слијепим, слабовидним и лицима која се из другог разлога не могу користити штампом, број: 01,02-21-1-1345/20 од 02. 07. 2020. године;
 26. Давање сагласности за ратификацију Измијењене конвенције Европске организације за сателитске комуникације (ЕУТЕЛСАТ), број: 01,02-21-1-1347/20 од 02. 07. 2020. године;
 27. Давање сагласности за ратификацију Додатног протокола бр. 6 о трговини услугама уз Споразум о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА 2006), број: 01,02-21-1-1355/20 од 03. 07. 2020. године. (крај)

 

           


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу