MENI
15.7.2020.

Zakazana 11. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 11. sjednicu Zastupničkog doma za četvrtak, 23. spanj 2020. godine, sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnikâ 10. sjednice, 7., 8. i 9. hitne sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja;
 3. Potvrda imenovanja ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, materijal broj: 01-34-1-1450/20 od 15. 7. 2020.;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama Bоsne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 31. 3. 2020. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH,predlagatelj: zastupnici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-1-2573/17 od 19. 6. 2019. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-02-1-316/20 od 5. 2. 2020. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20 od 9. 6. 2020. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim pristojbama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20 od 2. 7. 2020. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: zastupnice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Snježana Novaković-Bursać, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020. (prvo čitanje);
 10. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH o postizanju istovjetnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017.);
 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zastupnika Nermina Nikšića za uvrštavanje nove točke u dnevni red 10. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja glasi: Zahtjev zastupnika Nermina Nikšića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1383/20 od 8. 7. 2020.;
 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (hitni postupak), broj: 01,02-02-1-865/20 od 8. 7. 2020.;
 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine,predlagatelj: zastupnici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, skraćeni postupak (zakon u drugom čitanju), broj: 01-02-1-840/19 od 8. 7. 2019.;
 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na temelju članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo zastupničku inicijativu kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavama”, broj: 01-50-1-896/20 od 8. 7. 2020.;
 15. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Pravna zaštita u postupcima javnih nabava pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2256/19 od 26. 12. 2019.;
 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Sigurnost proizvoda i integracije u tržište EU“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-71/20 od 7. 1. 2020.;
 17. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-885/20 od 5. 5. 2020.;
 18. Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2019., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1290/20 od 30. 6. 2020.;
 19. Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1291/20 od 30. 6. 2020.;
 20. Izbor člana Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, u skladu s člankom 4. stavak (1) točka n) Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH, materijal Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, broj: 01-50-18-546/20 od 25. 2. 2020. i 4. 3. 2020.;
 21. Razmatranje zastupničke inicijative: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije koja glasi: „Na temelju članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimozastupničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko distrikta BiH (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da u njih inkorporiraju odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka koji obuhvaća i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade odvjetniku u slučaju kada stranke zastupa javno pravobraniteljstvo, a u skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava”, broj: 01-50-1-1222/20 od 19. 6. 2020.;
 22. Razmatranje zastupničke inicijative zastupnika iz Kluba SDA koja glasi: „Na temelju članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimozastupničku inicijativu kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s člankom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (‘Službeni glasnik BiH’, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obvezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine (‘Službeni glasnik BiH’, br. 3/03, 21/03 i 8/13), i to na način da se Sudbena policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizacijska jedinica u sastavu Suda BiH”, broj: 01-50-1-1229/20 od 22. 6. 2020.;
 23. Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „U skladu s člankom 8. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim zastupničku inicijativu da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH, pripremi novi tekst Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima“, broj: 01-50-1-1380/20 od 6. 7. 2020.;
 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20 od 1. 7. 2020.;
 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Wipovog Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti tiskom, broj: 01,02-21-1-1345/20 od 2. 7. 2020.;
 26. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije Europske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20 od 2. 7. 2020.;
 27. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola 6. o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Srednjoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.), broj: 01,02-21-1-1355/20 od 3. 7. 2020. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću