MENI
9.7.2020

Održana 79. sjednica Odbora za žalbe građana

Na 79. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je ukupno 13 žalbi, od kojih se dvije odnose na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, a 11 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH.

Odbor za žalbe utvrdio je da dvije žalbe na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela nisu osnovane, te je usvojio izvještaje Direkcije o ovim žalbama.

Od 11 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH utvrđena je osnovanost za dvije žalbe, dok je za devet žalbi utvrđeno da su neosnovane. Odbor za žalbe usvojio je predložene izvještaje Granične policije BiH o ovim žalbama. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću