MENI
9.7.2020

Održana 54. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 54. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine utvrđeni su odgovori na predstavke broj 05/6-50-17-1029/20 od 28. 5. 2020. godine, broj 05/6-50-17-1143/20 od 10. 6. 2020. godine i broj 05/6-50-17-1029-2/20 od 15. 6. 2020.godine.

K znanju je primljena Molba Ministarstva pravde BiH, broj 07-15-1-4530/20 od 23. 6. 2020. godine.

Nezavisna komisija utvrdila je i Plan aktivnosti za august 2020. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću