MENI
7.7.2020

Članovi Kolegija Doma naroda i Predstavničkog doma PSBiH dr. Dragan Čović i dr. Denis Zvizdić razgovarali sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH

Članovi Kolegija Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Dragan Čović i dr. Denis Zvizdić sastali su se danas sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Na sastanku kojem je u svojstvu predstavnika Saveza za bolju budućnost (SBB) kao dijela parlamentarne većine u Federaciji BiH prisustvovao i Fahrudin Radončić, predstavnici Udruženja poslodavaca prezentirali su prijedlog kratkoročnih i dugoročnih mjera kojima bi trebalo hitno reagirati na poremećaje izazvane pandemijom korona virusa te ubrzati donošenje reformskih zakona sa ciljem zadržavanja radnih mjesta, poboljšanja poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede.

Na sastanklu se moglo čuti i da situacija izazvana virusom COVID-19 nije negativna u svim segmentima i da postoji niz firmi koje su uspješno prilagodile svoje poslovanje novonastalim okolnostima. To je, kako je rečeno, dokaz da ima prostora za kvalitetan odgovor na poremećaje ali i članovi Kolegija i predstavnici poslodavaca Federacije BiH, istaknuto je danas, saglasni su u ocjeni da se vrijeme za reakciju i intervencije mjeri sedmicama a ne više mjesecima.

U tom smislu, gospoda Zvizdić i Čović koji su ujedno i predstavnici stranaka pozicije u Federaciji BiH najavili su dodatni napor kako bi se u narednih 10 do 15 dana održali operativni sastanci poslodavaca sa predstavnicima Vlade i Parlamenta Federacije s ciljem hitnog usvajanja zakona i operativnih mjera za ne samo trenutno spašavanje ekonomije koja je ugrožena te očuvanje radnih mjesta, nego i za otvaranje razvojnih perspektiva kako za privredu tako i za društvo u cjelini. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću