MENI
13.3.2020

Završena Pregledna konferencija o aktuelnom stanju i planovima institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je završena dvodnevna Pregledna konferencija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine o temi „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti“.

Drugi dan Pregledne konferencije, koja je održana uz podršku ženevskog Centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF) i Štaba NATO-a u Sarajevu, bio je posvećen stanju u sektoru odbrane, kao i radu Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Rad Ministarstva odbrane BiH u prošloj, te planove i ciljeve za tekuću godinu, predstavio je zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić. Naglašavajući činjenicu da su aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH bile implementirane u skladu s realnim mogućnostima finansijske podrške, Okolić je rekao da je u prošloj godini Ministarstvo odbrane BiH realizovalo više od 80 posto planiranih aktivnosti.

Prema riječima Okolića, Ministarstvo je odobrilo Okvirni plan za implementaciju obaveza koje proizilaze iz dokumenta „Program reformi BiH“, u okviru kojeg se, kako je rečeno, 16 obaveza odnosi na druge institucije BiH s kojima Ministarstvo sarađuje, dok su za 72 mjere/aktivnosti nosioci Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH.

Zamjenik ministra odbrane BiH upozorio je i na činjenicu da se, bez značajnijih povećanja u okviru budžeta dovodi u pitanje realizacija odobrenog Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH, a time i funkcionalnost Oružanih snaga BiH za ispunjavanje zakonskih misija i obaveza.

O stanju i aktivnostima Oružanih snaga BiH govorili su načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general – pukovnik Senad Mašović i komandant Operativne komande Oružanih snaga BiH general – major Radovan Ilić.

General Mašović posebno se osvrnuo na rezultate rada u prošloj godini, naglašavajući da je riječ o godini odličnih rezultata, prema kojima je unaprijeđen stepen interoperabilnosti Oružanih snaga BiH prema NATO – standardima, izvršeno zanavljanje i podmlađivanje podoficirskog i vojničkog kadra, poboljšani kapaciteti Oružanih snaga BiH za obuku, te ojačana regionalna saradnja i saradnja sa NATO-om i Evropskom unijom.

Prema riječima generala Mašovića neadekvatan budžetski okvir odražava se na zanavljanje opreme i jačanje ljudskih kapaciteta, te se kao prioritet postavlja povećanje plaća za vojnike i podoficire.

U vezi sa stvaranjem boljih uslova za funkcionisanje Oružanih snaga BiH, na Preglednoj konferenciji rečeno je i to da će pripadnici Oružanih snaga u ovoj godini dobiti nove uniforme, čiji kvalitet, kako je naglašeno, zadovoljava sve propisane standarde i na najvišem je nivou u regiji.

U okviru završnog panela, učesnici Pregledne konferencije saslušali su izlaganje zamjenika direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Zorana Tešanovića. Kao ključan izazov s kojim se ova Agencija suočava Tešanović je naveo pitanje formiranja centralnog skladišta radioaktivnog otpada u BiH, čime bi se riješio aktuelni problem postojanja 19 manjih lokacija širom BiH, koje, kako je rekao, za sada ne predstavljaju opasnost po stanovništvo i životnu sredinu.

U okviru ovog panela razgovaralo se i o aktivnostima institucija BiH na sprečavanju namjere Republike Hrvatske da odlagalište nuklearnog otpada ustanovi na Trgovskoj gori. S tim u vezi rečeno je da je potrebno ojačati koordinaciju i saradnju svih nadležnih institucija u BiH kako bi se riješilo ovo pitanje.

Zaključci sa Pregledne konferencije biće sistematizovani i razmatrani na narednim sjednicama Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, te ponuđeni domovima PSBiH na izjašnjenje. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću