MENI
12.3.2020

U Parlamentarnoj skupštini BiH započela Pregledna konferencija o aktuelnom stanju i planovima institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti

Zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Borjana Krišto otvorila je danas Preglednu konferenciju o temi „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti“.

U radu dvodnevne Pregledne konferencije, koju je Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH organizirala uz podršku ženevskog Centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF) i Štaba NATO-a u Sarajevu, učestvuju članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, parlamentarni vojni povjerenik BiH, članovi Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana PSBiH, predstavnici Predsjedništva BiH, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, rukovodioci policijskih i sigurnosnih agencija BiH, kao i predstavnici komande EUFOR-a, Štaba NATO-a u Sarajevu i UNDP-a u BiH.

U uvodnom obraćanju učesnicima Pregledne konferencije gospođa Krišto naglasila je da je riječ o redovnoj aktivnosti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH u okviru koje predstavnici institucija iz odbrambenog i sigurnosnog sektora predstavljaju članovima Zajedničke komisije stanje u tim institucijama i osnovne odrednice na kojima će se temeljiti njihov budući rad.

Zahvaljujući se predstavnicima DCAF-a i Štaba NATO-a u Sarajevu na podršci u organizaciji Pregledne konferencije, gospođa Krišto naglasila je da članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH očekuju da ih učesnici konferencije upoznaju s aktuelnim stanjem, problemima u radu institucija iz odbrambenog i sigurnosnog sektora i planovima za 2020. godinu. Također, dodala je gospođa Krišto, očekuju se i prijedlozi zaključaka koji će biti razmatrani na nekoj od budućih sjednica Zajedničke komisije, te nakon toga upućeni u oba doma PSBiH na raspravu i potvrđivanje. Istovremeno, rekla je gospođa Krišto, Pregledna konferencija predstavlja dobru priliku da se otpočne sa procesom dogradnje postojećih i usvajanja novih zakonskih rješenja koja bi rad policijskih agencija, ministarstava i sektora odbrane i sigurnosti učinila djelotvornijim.

Učesnicima Pregledne konferencije obratio se i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, koji je govorio o zakonodavnom okviru djelovanja Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH kao jedine institucije ovog tipa u regionu, o načinu rada, kao i o uočenim problemima i sistemskim slabostima u vezi sa statusom i uslovima života i rada pripadnika Oružanih snaga BiH.

Govoreći o saradnji sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH, Šiljegović je naglasio da su, kroz terenske posjete i rješavanja pritužbi pripadnika Oružanih snaga BiH, uočene slabosti koje se odnose na manje plaće vojnika, podoficira i oficira u odnosu na druge institucije na nivou BiH, nesrazmjeran odnos plaća po činovima, kategorijama i dužnostima u odnosu na odgovornost u Oružanim snagama BiH, te nedovoljno funkcioniranje sistema logistike, posebno u vezi sa slabim smještajnim kapacitetima, ishranom i opremom.

U okviru prvog panela, koji se odnosi na prezentaciju stanja u Ministarstvu sigurnosti BiH i policijskih agencija, učesnicima Pregledne konferencije obratio se pomoćnik ministra sigurnosti BiH Mato Miletić, koji je naglasio da su prioriteti rada Ministarstva u ovoj godini definisani obavezama koje proističu iz Akcionog plana Vijeća ministara BiH za provođenje Reformske agende.

Govoreći o migrantskoj krizi, integrisanom upravljanju granicama i borbi protiv trgovine ljudima, Miletić je precizirao da je u prošloj godini Službi za poslove sa strancima prijavljeno 29.302 migranta, koji su nezakonito ušli u BiH, što, kako je rekao, predstavlja značajno povećanje priliva migranata u odnosu na ranije godine. U vezi sa mogućim novim značajnim povećanjem priliva migranata, Miletić je rekao da Ministarstvo sigurnosti BiH smatra neophodnim da se do maksimuma poveća ljudska i tehnička pomoć svih agencija prema Graničnoj policiji BiH. Kao prioritete Miletić je naveo i jačanje kadrovske i materijalno-tehničke kapacitete Granične policije BiH, agencija i sektora nadležnih za pitanja migracija i azila, kao i svih sigurnosnih agencija. Istovremeno, naglasio je Miletić, potrebno je hitno intenzivirati regionalnu i bilateralnu saradnju sa susjednim zemljama i zemljama Evropske unije, od koje se očekuje veća pomoć u rješavanju humanitarnih i sigurnosnih izazova kao posljedica migrantske krize. Iz Ministarstva sigurnosti BiH upozoreno je i na potrebu izmjena postojećih zakona koji se odnose na kontrolu granice i zakona o strancima s ciljem bolje zaštite granice i kvalitetnijeg upravljanja migrantskom krizom.

Svoja izlaganja u okviru današnje panel – diskusije imali su i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH Mirsad Vilić, zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Đuro Knežević, direktor Granične policije BiH Zoran Galić, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Mirsad Buzar, direktor Agencije za policijsku podršku Husein Nanić, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Neđo Kojić i zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Saša Govedarica.

U okviru drugog panela prezentacije su imali i predstavnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u dijelu koji se odnosi na uvoz/izvoz naoružanja i vojne opreme, kao i direktor BHMAC-a Saša Obradović.

Drugi dan Pregledne konferencije Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posvećen je stanju i planovima rada u sektoru odbrane, te stanju u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću