MENI
11.3.2020

Održana 6. sjednica Predstavničkog doma (tematska sjednica)

Na 6. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine PSBiH (tematska sjednica) obavljena je rasprava o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine.

Nakon obavljene rasprave, usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom zadužuje sekretara Doma da, u roku od 10 dana od dana usvajanja ovog zaključka, sazove konstituirajuću sjednicu Privremene istražne komisije Doma koja je osnovana zaključkom Doma na 2. hitnoj sjednici, održanoj 14. i 26. juna 2019. godine, i čiji su članovi imenovani na osnovu i u skladu sa navedenim zaključkom.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je zaključak poslanika Jasmina Emrića, koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH i Vijeće ministara BiH da, na osnovu analize Izvještaja grupe stručnjaka o stanju u pravosuđu u BiH ( tzv. Priebeovog izvještaja), izrade i dostave Predstavničkom domu PSBiH na usvajanje Akcioni plan otklanjanja nedostataka u oblasti vladavine prava, provođenja preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju grupe stručnjaka o stanju u pravosuđu u BiH od 5. decembra 2019. godine“.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i zaključci poslanika Adila Osmanovića, koji glase:

 • Zahtijeva se od Tužilaštva BiH da u što skorijem vremenu dostavi detaljnu statistiku procesuiranja predmeta ratnih zločina koji su od strane Haškog tribunala označeni kao predmeti A kategorije,
 • Pripremiti analizu i pregled neophodnih izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva, naročito kada je riječ o potvrđivanju optužnice i odlučivanju o prigovorima na istu,
 • Sve presude Ustavnog suda BiH čije neprovođenje zahtijeva procesuiranje ovlaštenih osoba u onim slučajevima gdje se nesumnjivo može konkretizirati individualna krivična odgovornost zahtijeva se od Tužilaštva BiH da postupa u skladu sa svojim ovlaštenjima i pokreće odgovarajuće postupke,
 • Skreće se pažnja članovima VSTV-a da prilikom popunjavanja rukovodećih pozicija i to, konkretno, predsjednik Suda BiH, glavni tužilac Tužilaštva BiH i predsjedavajući VSTV-a, vode računa o nacionalnoj strukturi, konkretnije o zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,
 • Imajući u vidu sve navedeno, smatramo svrsishodnim da se izvještaji VSTV-a Parlamentarnoj skupštini BiH dostavljaju dva puta godišnje, do izmjene relevantnog zakonodavstva s tim u vezi.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i zaključak poslanika Safeta Softića, koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH prihvata inicijativu o uspostavljanju vrhovne sudske instance formiranjem 'Vrhovnog suda BiH' prvenstveno s ciljem osiguravanja poštovanja ljudskih prava i vladavine prava na cijeloj teritoriji BiH za sve njene građane bez bilo kakve diskriminacije“.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i zaključci poslanika Nermina Nikšića i Predraga Kojovića, koji glase:

 1. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da dostavi izmjene i dopune Zakona o VSTV BiH.
 2. Predstavnički dom PSBiH smatra da izmjene i dopune Zakona o VSTV BiH trebaju sadržavati sve preporuke sadržane u Izvještaju Evropske komisije, Priebeovom izvještaju, te dodatno trebaju ići u sljedećem pravcu:
 • Razdvojiti VSTV na zasebna tijela: Visoko sudsko vijeće i Visoko tužilačko vijeće,
 • Članove koje trenutno imenuju nadležne advokatske komore zamijeniti članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne nauke, koje na osnovu javnog konkursa imenuje Predstavnički dom PSBiH,
 • Da glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća sa liste više kvalificiranih kandidata, dvotrećinskom većinom izabranih članova datog zakonodavnog tijela,
 • Zamjenike glavnih tužilaca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko distrikt BiH, imenuju glavni tužilac osnovnog nivoa sa liste više uspješnih kandidata koje utvrđuje Visoko tužilačko vijeće,
 • Tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko distrikt BiH, na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća imenuje glavni tužilac osnovnog nivoa.

Predstavnički dom PSBiH nije primio k znanju informacije o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću