MENI
11.3.2020

Održana 6. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 6. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratifikaciju: 

 • Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore,
 • Multilateralne konvencije o provođenju mjera za sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na poreske ugovore (MLI),
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autoputa/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo,
 • Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d. d. Mostar (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 15.000.000,00 eura – Rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina.

K znanju su primljeni sljedeći izvještaji i materijali pristigli Komisiji:

 • Plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta u Strazburu – izjave švedske poslanice u Evropskom parlamentu Malin Bjork (grupacija Ujedinjena ljevica) o „brutalnom postupanju hrvatske granične policije“,
 • Informacija o osnivanju Grupe prijatelja Bosne i Hercegovine u Evropskom parlamentu,
 • Informacija o plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, rasprava o temi: „Budućnost Evrope“ i usvajanje Rezolucije,
 • Izjava predsjednika Evropskog parlamenta o Rezoluciji o konferenciji o budućnosti Evrope,
 • Plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta: rasprava o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici,
 • Evropski parlament, sastanak Odbora za vanjske poslove, razmjena mišljenja s hrvatskim ministrom vanjskih i evropskih poslova,
 • Rezolucija predsjednika Evropskog parlamenta i čelnika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću