MENI
10.3.2020

Održana 3. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava

Na 3. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Podržani su izvještaji o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Podržani su i godišnji izvještaji o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2017. i 2018. godinu.

Zajednička komisija je podržala i u dalju parlamentarnu proceduru uputila sljedeće specijalne izvještaje Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH:

  • Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini,
  • Specijalni izvještaj o stanju ljudskih prava lica s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini,
  • Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini,
  • Specijalni izvještaj o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini.

U vezi sa Specijalnim izvještajem o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, Zajednička komisija zatražila je od nadležnih institucija informaciju o tome šta je urađeno na ispunjavanju preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH koje su navedene u Specijalnom izvještaju.

Podržani su i izvještaji o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, čiji je predlagač Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Zajednička komisija za ljudska prava podržala je delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da, najkasnije u roku od 10 dana od dana usvajanja ove delegatske inicijative, u saradnji s drugim nadležnim organima i agencijima, Domu naroda PSBiH dostavi cjelovitu Informaciju o razmjerama migrantske krize u Unsko - sanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini, s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje migrantske krize.

Podržana je i delegatska inicijativa Denisa Bećirovića u kojoj se traži da se, u roku od trideset (30) dana od dana usvajanja ove inicijative, u dnevni red Doma naroda PSBiH uvrsti tačka pod nazivom: Informacija Vijeća ministara BiH o zabrinjavajućem iseljavanju stanovništva Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na odlazak radno sposobnog stanovništva.

Zajednička komisija podržala je i poslaničku inicijativu Edite Đapo kojom se traži da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde, kako bi se status djece povratnika iz Sirije čim prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državljanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna ljudska prava.

Članovi Zajedničke komisije primili su k znanju Univerzalni periodični pregled –         III. ciklus, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH postigli su dogovor o održavanju javnog saslušanja o temi izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Članovima Zajedničke komisije tim povodom obratila se agentica BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Belma Skalonjić.

Donesena je odluka o učešću Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH u članstvu HUGEN mreže, koju čine predstavnici parlamentarnih komisija koje se u zemljama regiona bave zaštitom ljudskih prava. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću