MENI
10.3.2020

Održana 7. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 7. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te podržani principi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po skraćenom postupku, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović.

Komisija nije utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i nije podržala principe Prijedloga amandmana II. i III. na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić.

Članovi Komisije nisu podržali poslaničku inicijativu Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s ciljem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru“.

U vezi sa zaključkom Predstavničkog doma PSBiH, kojim je Dom zadužio Ustavnopravnu komisiju da obavi raspravu o primjeni člana 85. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, članovi Komisije obavili su raspravu i odlučili da stenogram sjednice pošalju Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću