MENI
4.2.2020.

Одржана 4. сједница Представничког дома

На 4. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојен је, у првом читању, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

У првом читању усвојен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о патенту (П.З.Е.И), предлагача Савјета министара БиХ.

Дом је у првом читању усвојио и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

Усвојен је, у првом читању, и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини (П.З.Е.И), чији је предлагач Савјет министара БиХ.

Усвојен је захтјев да се Приједлог закона о измјени и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Саша Магазиновић, Јасмин Емрић и Шемсудин Мехмедовић, разматра по скраћеном законодавном поступку.

Захтјев посланика Дамира Арнаута за разматрање Приједлога закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине по хитном поступку, ради непостојања ентитетске већине, упућен је на усаглашавање Колегијуму Дома.

Дом није усвојио негативно мишљење Уставноправне комисије о Приједлогу закона о измјени и допунама Закона о државној служби у институцијама БиХ, чији је предлагач посланик Дамир Арнаут. Дом је, у складу с Пословником, задужио Комисију да изради ново мишљење о овом Приједлогу закона.

Дом је усвојио негативно мишљење Комисије за саобраћај и комуникације, чиме је одбијен Приједлог закона о измјени и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине, предлагача посланика Дамира Арнаута.

Дом није усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана БиХ у првом читању, чији је предлагач посланик Златан Бегић.

Поводом расправе о Годишњем извјештају Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2017. годину и Годишњем извјештају Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2018. годину, Дом је усвојио закључак којим се Савјет министара БиХ задужује да, због катастрофалних посљедица у области владавине права у БиХ које су првенствено проузроковане неефикасношћу рада јавних тужилаштава у БиХ, што прије у парламентарну процедуру упути законска рјешења која ће се првенствено односити на враћање института супсидијарног тужиоца у наше позитивно законодавство и да се носиоци правосудних функција учине одговорним за злоупотребу у вршењу службене дужности.

Усвојени су годишњи извјештаји из области пољопривреде, исхране и руралног развоја Босне и Херцеговине за 2017. и 2018. годину, чији је подносилац Министарство спољне трговине и економских односа БиХ. Уз ове годишње извјештаје Представнички дом ПСБиХ усвојио је закључак којим се, у складу са наглашеном потребом укључивања високог политичког нивоа у годишњим извјештајима из области пољопривреде, исхране и руралног развоја БиХ за 2017. и 2018. годину, тражи од предсједавајућег Савјета министара БиХ да, у сарадњи са министром спољне трговине и економских односа БиХ, у року од 30 дана, организује састанак са предсједником Владе Федерације БиХ, Владе Републике Српске, предсједником Владе Брчко Дистрикта, предсједницима влада кантона, министрима за пољопривреду и министрима за финансије кантона, ентитета и Брчко Дистрикта ради усаглашавања и коначног успостављања модела IPARD оперативне структуре у БиХ.

Усвојени су и извјештаји о прегледаном стању финансијског пословања политичких странака у 2016. и 2017. години, чији је подносилац Централна изборна комисија БиХ.

Дом је усвојио и Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2018. годину.

Усвојени су Годишњи извјештаји Централне банке БиХ за 2018. годину.

Усвојен је и Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2018. годину. Уз овај Извјештај, усвојен је закључак којим Представнички дом ПСБиХ задужује Канцеларију за ревизију институција БиХ да уради ревизију учинка „Проблеми и недостаци у примјени Закона о јавним набавкама“. Дом је, такође, затражио од Агенције за јавне набавке БиХ да, у року од 60 дана, достави информацију о томе колико је склопљених уговора од 1. 1. 2018. године до данас, која је њихова вриједност и у колико су случајева ангажовани подуговарачи, те колика је вриједност тих уговора.

Представнички дом није усвојио Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2018. годину. Усвојен је закључак којим Представнички дом тражи од Канцеларије за разматрање жалби (УРЖ) да Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине достави детаљан преглед, опис и анализу послова и радних задатака обухваћених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији УРЖ, те анализу ефеката нових запошљавања радника који су радни однос засновали у периоду од 2017. до 2020. године на број неријешених предмета.

Није усвојен Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције (ИГА) БиХ за 2018. годину. Дом је усвојио закључак којим се од Канцеларије за ревизију институција БиХ тражи да обави специјалну ревизију финансијских извјештаја ИГА БиХ за 2018. и 2019. годину.

Дом није примио к знању Извјештај – детаљну анализу рада ИГА БиХ, с посебним нагласком на пословање са „Унисом – фабриком цијеви“ Дервента, с приједлогом мјера за рјешавање проблема у раду ове Агенције, чији је подносилац Управни одбор ИГА БиХ. Усвојен је закључак којим се Управни одбор ИГА БиХ задужује да се, у сарадњи са ентитетским владама као оснивачима Агенције, опредијели за варијанту рјешавања даље будућности ИГА БиХ.

К знању није примљена ни Информација о стању у ИГА БиХ, чији је подносилац Управни одбор ИГА БиХ.

Дом је к знању примио Информацију о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2018. године, чији је подносилац Министарство финансија и трезора БиХ.

Дом је усвојио Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре за именовање чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре БиХ. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Денис Звиздић, Небојша Радмановић и Борјана Кришто.

Усвојен је и Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре за именовање директора Агенције за заштиту личних података у БиХ. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Адил Османовић, Обрен Петровић и Мијо Матановић.

Дом је усвојио и Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре за именовање седам чланова Канцеларије за разматрање жалби БиХ у Сарајеву. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Адил Османовић, Сњежана Новаковић – Бурсаћ и Предраг Кожул.

Усвојен је и Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре за именовање генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Предраг Кожул, Јасмин Емрић и Саша Магазиновић.

Усвојен је и Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре избора три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, по једног из бошњачког, хрватског и српског народа. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Денис Звиздић, Даријана Филиповић и Љубица Миљановић.

Дом је усвојио и Приједлог закључка о именовању представника ПСБиХ у Радну групу за праћење стања и активности у вези с могућом изградњом одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска гора, општина Двор. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Шемсудин Дедић, Јасмин Емрић, Мијо Матановић и Сњежана Новаковић – Бурсаћ.

Представнички дом није усвојио Приједлог одлуке о именовању чланова Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

Усвојена је посланичка иницијатива Дамира Арнаута која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да најкасније у року од три мјесеца од дана усвајања ове иницијативе изради и у парламентарну процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о Високом судском и тужилачком савјету (ВСТС) БиХ којим се неспојивост дужности (сукоб интереса) носилаца правосудних функција проширује и на њихове блиске сроднике, моделирано на правилима, дефиницијама и укупним рјешењима садржаним у Закону о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, смјерницама ВСТС-а, ОЕЦД-а, Европске уније, Савјета Европе и сличних међународних тијела“.

Усвојена је и посланичка иницијатива Мирјане Маринковић-Лепић која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ упућујем посланичку иницијативу за измјену члана 43. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине“.

Дом је усвојио и иницијативу посланика Предрага Којовића, Аиде Баручије и Мирјане Маринковић-Лепић за израду новог Закона о раду у институцијама БиХ.

Усвојена је и посланичка иницијатива Дамира Арнаута која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу којом се задужује Министарство правде БиХ да најкасније у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе изради и у парламентарну процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, на начин да се у њега уврсти одредба која би прописивала рок у којем је потребно окончати истрагу у дисциплинском поступку, с тим да тај рок не буде дужи од шест мјесеци“.

Дом је усвојио и иницијативу посланика Едите Ђапо, Саше Магазиновића и Мирјане Маринковић-Лепић која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносимо посланичку иницијативу да се у оквиру Закона о јавним набавкама уврсти критериј 'зелене јавне набавке' као инструмент заштите околиша, којим се потиче заштита околиша и одрживи развој. Такође је потребно да све јавне институције, на свим нивоима власти, донесу зелене акционе планове у којима се наводе различите активности и мјере подршке за зелену или одрживу јавну набавку”.

Усвојена је и посланичка иницијативу Дамира Арнаута која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу којом се од Министарства комуникација и саобраћаја БиХ тражи да припреми и у процедуру достави измјене и допуне Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, којим би се значајно пооштриле санкције за возаче моторних возила у практичном управљању возилом код којих се утврди количина алкохола у крви преко 1,5 г/кг“.

Представнички дом дао је сагласност за ратификовање:

  • Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне Републике Кине о сарадњи у области здравља животиња и карантину,
  • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма,

На усаглашавање Колегијуму Дома, ради непостојања ентитетске већине, упућено је давање сагласности за ратификовање Амандмана на Римски статут Међународног кривичног суда (Амандмани из Кампале). (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу