MENI
4.2.2020.

Održana 4. sjednica Zastupničkog doma

Na 4. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (P.Z.E.I), predlagatelja Vijeća ministara BiH.

Dom je u prvom čitanju usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Usvojen je zahtjev da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Zahtjev zastupnika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je na usuglašavanje Kolegiju Doma.

Dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji je predlagatelj zastupnik Damir Arnaut. Dom je, sukladno Poslovniku, zadužio Povjerenstvo da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Dom je usvojio negativno mišljenje Povjerenstva za promet i veze, čime je odbijen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, predlagatelja zastupnika Damira Arnauta.

Dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH u prvom čitanju, čiji je predlagatelj zastupnik Zlatan Begić.

U povodu rasprave o Godišnjem izvješću Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2017. godinu i Godišnjem izvješću Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2018. godinu, Dom je usvojio zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da, zbog katastrofalnih posljedica u oblasti vladavine prava u BiH koje su prvenstveno prouzrokovane neučinkovitošću rada javnih tužiteljstava u BiH, što prije u parlamentarnu proceduru uputi zakonska rješenja koja će se prvenstveno odnositi na vraćanje instituta supsidijarnog tužitelja u naše pozitivno zakonodavstvo i da se nositelji pravosudnih funkcija učine odgovornim za zlouporabu u vršenju službene dužnosti.

Usvojena su godišnja izvješća iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Uz ova godišnja izvješća Zastupnički dom PSBiH usvojio je zaključak kojim se, sukladno naglašenoj potrebi, uključivanja visoke političke razine u godišnjim izvješćima iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2017. i 2018. godinu, traži od predsjedatelja Vijeća ministara BiH da, u suradnji sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u roku od 30 dana, organizira sastanak sa predsjednikom Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, predsjednikom Vlade Brčko Distrikta, predsjednicima vlada županija, ministrima za poljoprivredu i ministrima za financije županija, entiteta i Brčko Distrikta radi usuglašavanja i konačnog uspostavljanja modela IPARD operativne strukture u BiH.

Usvojena su i izvješća o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. i 2017. godini, čiji je podnositelj Središnje izborno povjerenstvo BiH.

Dom je usvojio i Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Usvojena su Godišnja izvješća Centralne banke BiH za 2018. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu. Uz ovo Izvješće, usvojen je zaključak kojim Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ured za reviziju institucija BiH da uradi reviziju učinka „Problemi i nedostaci u primjeni Zakona o javnim nabavama“. Dom je, također, zatražio od Agencije za javne nabave BiH da, u roku od 60 dana, dostavi informaciju o tome koliko je sklopljenih ugovora od 1. 1. 2018. godine do danas, koja je njihova vrijednost i u koliko su slučajeva angažirani podugovarači, te kolika je vrijednost tih ugovora.

Zastupnički dom nije usvojio Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu. Usvojen je zaključak kojim Zastupnički dom traži od Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) da Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi detaljan pregled, opis i analizu poslova i radnih zadataka obuhvaćenih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji URŽ, te analizu učinka novih zapošljavanja radnika koji su radni odnos zasnovali u razdoblju od 2017. do 2020. godine na broj neriješenih predmeta.

Nije usvojeno Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije (IGA) BiH za 2018. godinu. Dom je usvojio zaključak kojim se od Ureda za reviziju institucija BiH traži da obavi specijalnu reviziju financijskih izvješća IGA BiH za 2018. i 2019. godinu.

Dom nije primio k znanju Izvješće – detaljnu analizu rada IGA BiH, s posebnim naglaskom na poslovanje sa „Unisom – fabrikom cijevi“ Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove Agencije, čiji je podnositelj Upravni odbor IGA BiH. Usvojen je zaključak kojim se Upravni odbor IGA BiH zadužuje da se, u suradnji sa entitetskim vladama kao osnivačima Agencije, opredijeli za varijantu rješavanja daljnje budućnosti IGA BiH.

K znanju nije primljena ni Informacija o stanju u IGA BiH, čiji je podnositelj Upravni odbor IGA BiH.

Dom je k znanju primio Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018. godine, čiji je podnositelj Ministarstvo financija i trezora BiH.

Dom je usvojio Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH za provedbu procedure za imenovanje članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture BiH. U ovo Povjerenstvo iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Denis Zvizdić, Nebojša Radmanović i Borjana Krišto.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH za provedbu procedure za imenovanje ravnatelja Agencije za zaštitu oosbnih podataka u BiH. U ovo Povjerenstvo iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Adil Osmanović, Obren Petrović i Mijo Matanović.

Dom je usvojio i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH za provedbu procedure za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu. U ovo Povjerenstvo iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Adil Osmanović, Snježana Novaković – Bursać i Predrag Kožul.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH za provedbu procedure za imenovanje glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH. U ovo Povjerenstvo iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Predrag Kožul, Jasmin Emrić i Saša Magazinović.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH za provedbu procedure izbora tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. U ovo Povjerenstvo iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Denis Zvizdić, Darijana Filipović i Ljubica Miljanović.

Dom je usvojio i Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika PSBiH u Radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u svezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor. U ovo Povjerenstvo iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Šemsudin Dedić, Jasmin Emrić, Mijo Matanović i Snježana Novaković – Bursać.

Zastupnički dom nije usvojio Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Usvojena je zastupnička inicijativa Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH, podnosim zastupničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću (VSTV) BiH kojim se nespojivost dužnosti (sukob interesa) nositelja pravosudnih funkcija proširuje i na njihove bliske srodnike, modelirano na pravilima, definicijama i ukupnim rješenjima sadržanim u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, smjernicama VSTV-a, OECD-a, Europske unije, Vijeća Europe i sličnih međunarodnih tijela“.

Usvojena je i zastupnička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH upućujem zastupničku inicijativu za izmjenu članka 43. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine“.

Dom je usvojio i inicijativu zastupnika Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić za izradu novog Zakona o radu u institucijama BiH.

Usvojena je i zastupnička inicijativa Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH, podnosim zastupničku inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ovе inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH, nа način da se u njega uvrsti odredba koja bi propisivala rok u kojem je potrebno okončati istragu u disciplinskom postupku, s tim da taj rok ne bude duži od šest mjeseci“.

Dom je usvojio i inicijativu zastupnika Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH, podnosimo zastupničku inicijativu da se u okviru Zakona o javnim nabavama uvrsti kriterij 'zelene javne nabave' kao instrument zaštite okoliša, kojim se potiče zaštita okoliša i održivi razvoj. Također je potrebno da sve javne institucije, na svim razinama vlasti, donesu zelene akcijske planove u kojima se navode različite aktivnosti i mjere potpore za zelenu ili održivu javnu nabavu”.

Usvojena je i zastupnička inicijativu Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH, podnosim zastupničku inicijativu kojom se od Ministarstva komunikacija i prometa BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kojim bi se značajno pooštrile sankcije za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju vozilom kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1,5 g/kg“.

Zastupnički dom dao je suglasnost za ratificiranje:

  • Ugovorа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području zdravlja životinja i karanteni,
  • Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o suradnji u području turizma.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućeno je davanje suglasnosti za ratificiranje Amandmana na Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (Amandmani iz Kampale). (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću