MENI
4.2.2020

Održana 4. sjednica Predstavničkog doma

Na 4. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (P.Z.E.I), predlagača Vijeća ministara BiH.

Dom je u prvom čitanju usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je zahtjev da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Dom je, u skladu s Poslovnikom, zadužio Komisiju da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Dom je usvojio negativno mišljenje Komisije za saobraćaj i komunikacije, čime je odbijen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika Damira Arnauta.

Dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Zlatan Begić.

Povodom rasprave o Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2017. godinu i Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2018. godinu, Dom je usvojio zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da, zbog katastrofalnih posljedica u oblasti vladavine prava u BiH koje su prvenstveno prouzrokovane neefikasnošću rada javnih tužilaštava u BiH, što prije u parlamentarnu proceduru uputi zakonska rješenja koja će se prvenstveno odnositi na vraćanje instituta supsidijarnog tužioca u naše pozitivno zakonodavstvo i da se nosioci pravosudnih funkcija učine odgovornim za zloupotrebu u vršenju službene dužnosti.

Usvojeni su godišnji izvještaji iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Uz ove godišnje izvještaje Predstavnički dom PSBiH usvojio je zaključak kojim se, u skladu sa naglašenom potrebom uključivanja visokog političkog nivoa u godišnjim izvještajima iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2017. i 2018. godinu, traži od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u roku od 30 dana, organizira sastanak sa predsjednikom Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, predsjednikom Vlade Brčko Distrikta, predsjednicima vlada kantona, ministrima za poljoprivredu i ministrima za finansije kantona, entiteta i Brčko Distrikta radi usaglašavanja i konačnog uspostavljanja modela IPARD operativne strukture u BiH.

Usvojeni su i izvještaji o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. i 2017. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Usvojeni su Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu. Uz ovaj Izvještaj, usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ured za reviziju institucija BiH da uradi reviziju učinka „Problemi i nedostaci u primjeni Zakona o javnim nabavkama“. Dom je, također, zatražio od Agencije za javne nabavke BiH da, u roku od 60 dana, dostavi informaciju o tome koliko je sklopljenih ugovora od 1. 1. 2018. godine do danas, koja je njihova vrijednost i u koliko su slučajeva angažirani podugovarači, te kolika je vrijednost tih ugovora.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu. Usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom traži od Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) da Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi detaljan pregled, opis i analizu poslova i radnih zadataka obuhvaćenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji URŽ, te analizu efekata novih zapošljavanja radnika koji su radni odnos zasnovali u periodu od 2017. do 2020. godine na broj neriješenih predmeta.

Nije usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije (IGA) BiH za 2018. godinu. Dom je usvojio zaključak kojim se od Ureda za reviziju institucija BiH traži da obavi specijalnu reviziju finansijskih izvještaja IGA BiH za 2018. i 2019. godinu.

Dom nije primio k znanju Izvještaj – detaljnu analizu rada IGA BiH, s posebnim naglaskom na poslovanje sa „Unisom – fabrikom cijevi“ Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove Agencije, čiji je podnosilac Upravni odbor IGA BiH. Usvojen je zaključak kojim se Upravni odbor IGA BiH zadužuje da se, u saradnji sa entitetskim vladama kao osnivačima Agencije, opredijeli za varijantu rješavanja dalje budućnosti IGA BiH.

K znanju nije primljena ni Informacija o stanju u IGA BiH, čiji je podnosilac Upravni odbor IGA BiH.

Dom je k znanju primio Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom je usvojio Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Denis Zvizdić, Nebojša Radmanović i Borjana Krišto.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Adil Osmanović, Obren Petrović i Mijo Matanović.

Dom je usvojio i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Adil Osmanović, Snježana Novaković – Bursać i Predrag Kožul.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Predrag Kožul, Jasmin Emrić i Saša Magazinović.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure izbora tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Denis Zvizdić, Darijana Filipović i Ljubica Miljanović.

Dom je usvojio i Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika PSBiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Šemsudin Dedić, Jasmin Emrić, Mijo Matanović i Snježana Novaković – Bursać.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Usvojena je poslanička inicijativa Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH kojim se nespojivost dužnosti (sukob interesa) nosilaca pravosudnih funkcija proširuje i na njihove bliske srodnike, modelirano na pravilima, definicijama i ukupnim rješenjima sadržanim u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, smjernicama VSTV-a, OECD-a, Evropske unije, Vijeća Evrope i sličnih međunarodnih tijela“.

Usvojena je i poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH upućujem poslaničku inicijativu za izmjenu člana 43. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine“.

Dom je usvojio i inicijativu poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić za izradu novog Zakona o radu u institucijama BiH.

Usvojena je i poslanička inicijativa Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ovе inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, nа način da se u njega uvrsti odredba koja bi propisivala rok u kojem je potrebno okončati istragu u disciplinskom postupku, s tim da taj rok ne bude duži od šest mjeseci“.

Dom je usvojio i inicijativu poslanika Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu da se u okviru Zakona o javnim nabavkama uvrsti kriterij 'zelene javne nabavke' kao instrument zaštite okoliša, kojim se potiče zaštita okoliša i održivi razvoj. Također je potrebno da sve javne institucije, na svim nivoima vlasti, donesu zelene akcione planove u kojima se navode različite aktivnosti i mjere podrške za zelenu ili održivu javnu nabavku”.

Usvojena je i poslanička inicijativu Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se od Ministarstva komunikacija i prometa BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi se značajno pooštrile sankcije za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju vozilom kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1,5 g/kg“.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

  • Ugovorа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu,
  • Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućeno je davanje saglasnosti za ratificiranje Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale). (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću