MENI
3.2.2020.

Одржана 3. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

На 3. сједници Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојени су извјештаји о раду Савјета министара БиХ за 2017. и 2018. годину, у дијелу који се односи на надлежности ове Комисије.

Уз ове извјештаје Комисија је усвојила закључак којим препоручује интензивирање активности на усклађивању и провођењу закона и интерних аката са међународним стандардима у области равноправности полова, као обавези којом се директно или индиректно уводи принцип равноправности полова у институције БиХ.

К знању је примљен и позив Развојног програма Уједињених народа (UNDP) и „UN Women“ на обуку под називом „Провођење претходне (ex ante) и накнадне (ex post) процјене утицаја у погледу равноправности полова.“ Ова обука организује се у сарадњи са Агенцијом за равноправност полова БиХ. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу