MENI
3.2.2020.

Održana 3. sjednica Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Na 3. sjednici Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojena su izvješća o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti ovog Povjerenstva.

Uz ova izvješća Povjerenstvo je usvojilo zaključak kojim preporučuje intenziviranje aktivnosti na usklađivanju i provedbi zakona i internih akata sa međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti spolova, kao obvezi kojom se izravno ili neizravno uvodi princip ravnopravnosti spolova u institucije BiH.

K znanju je primljen i poziv Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i „UN Women“ na obuku pod nazivom „Provedba prethodne (ex ante) i naknadne (ex post) procjene utjecaja u pogledu ravnopravnosti spolova.“ Ova obuka organizira se u suradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću