MENI
3.2.2020

Održana 3. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Na 3. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeni su izvještaji o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti ove Komisije.

Uz ove izvještaje Komisija je usvojila zaključak kojim preporučuje intenziviranje aktivnosti na usklađivanju i provođenju zakona i internih akata sa međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti spolova, kao obavezi kojom se direktno ili indirektno uvodi princip ravnopravnosti spolova u institucije BiH.

K znanju je primljen i poziv Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i „UN Women“ na obuku pod nazivom „Provođenje prethodne (ex ante) i naknadne (ex post) procjene utjecaja u pogledu ravnopravnosti spolova.“ Ova obuka organizira se u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću