MENI
3.2.2020

Održana 4. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 4. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu.

Uz ovaj Nacrt budžeta, Komisija je usvojila zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da, u najkraćem roku, riješi pitanja smještaja Ureda za reviziju institucija BiH. Komisija je također zaključila da se broj zaposlenih u Uredu za reviziju institucija BiH planira u skladu sa usvojenim budžetom Ureda za 2019. godinu. Komisija je zaključkom zatražila da se kapitalni izdaci u Nacrtu budžeta za 2020. godinu smanje za 50.000 KM, a stavka za ugovorene usluge za 6.000 KM.

Usvojen je Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

K znanju je primljena Informacija o Planu revizije za 2019/2020. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću