MENI
3.2.2020

Održana 4. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 4. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratificiranje:

  • Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu, 
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, 
  • Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale).

Na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, s dnevnog reda sjednice skinuto je davanje mišljenja za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi.

Članovi Komisije usvojili su izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i za 2018. godinu, u dijelu nadležnosti ove Komisije koje se odnose na Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Edite Đapo kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese Okvirni zakon o provođenju međunarodnih konvencija i ugovora.

Također, podržane su i dalju parlamentarnu proceduru upućene poslaničke inicijative Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković-Lepić kojim se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese okvirni zakon o provođenju međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite okoliša, koje je ratificirala Bosna i Hercegovina.

Članovi Komisije odlučili su da, u ime Komisije za vanjske poslove, zamjenik predsjedavajućeg Komisije Obren Petrović učestvuje na Interparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj i zajedničkoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici (CFSP/CSDP) koja će, u organizaciji Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, biti održana od 2. do 4. marta u Zagrebu.

K znanju su primljeni i sljedeći izvještaji i materijali pristigli Komisiji:

  • Izvještaj s Drugog međunarodnog foruma „Razvoj parlamentarizma“, Moskva, 1. i 2. jula 2019,
  • Izvještaj s konferencije Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) o alternativnim tržištima kapitala za ekonomski rast na Mediteranu – ključna uloga parlamentaraca, Milano, 4. i 5. juli 2019,
  • Informacija o Rezoluciji Evropskog parlamenta o klimatskoj i ekološkoj krizi u Evropi i svijetu. 

Komisija je usvojila i izvještaje o radu Komisije za vanjske poslove za 2018. i 2019. godinu, te Orijentacioni plan rada za 2020. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću