MENI
3.2.2020

Održana 4. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 4. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeni su Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2018. godinu.

Komisija je usvojila i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovaj Izvještaj, Komisija je usvojila zaključak kojim se predlaže Vijeću ministara BiH da, vodeći računa o obimu posla, odobri hitno osiguranje  dodatnih sredstva iz tekuće rezerve budžetskih sredstava na ime popunjavanja radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom unutrašnjoj organizaciji Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, kako bi se osigurao rad Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu.

Usvojena je Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2018. godine, čiji je sačinilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Usvojen je, sa amandmanima Komisije, Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu.

Usvojeni su i izvještaji o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. i 2017. godini, koje je sačinila Centralna izborna komisija BiH.

Komisija je podržala i u daljnju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativu Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković - Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku incijativu da se u okviru Zakona o javnim nabavkama uvrsti kriterij 'zelene javne nabavke' kao instrument za zaštitu okoline i održivi razvoj. Također je potrebno da sve javne institucije, na svim nivoima vlasti, donesu zelene akcione planove u kojima se navode različite aktivnosti i mjere podrške za zelenu ili održivu javnu nabavku“. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću