MENI
17.1.2020

Zakazana 4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 4. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 23. januar 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev delegata Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-1155/19 od 19. 6. 2019;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26. 3. 2018;
 4. Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, zakon broj: 02-02-1-1810/19 od 15. 10. 2019;
 5. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2017. godinu, materijal Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02,03-16-1-1329/18 od 31. 5. 2018;
 6. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, materijal Ministarstva finansija i trezora BiH broj: 01,02,03-16-1-1330/18 od 31. 5. 2018;
 7. Izvještaj o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru budžetskih rashoda za period od 1. 1. do 31. 12. 2017, materijal Ministarstva finansija i trezora BiH broj: 01,02,03,01/14-16-1-1114/18 od 7.5.2018.;
 8. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1942/18 od 27. 8. 2018;
 9. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1726/19 od 30. 9. 2019;
 10. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-19-2568/18 od 27. 11. 2018;
 11. Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih odnosno službenih obilježja u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-50-19-49/19 od 3. 1. 2019;
 12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1532/19 od 26. 8. 2019;
 13. Izvještaj o provođenju Općih izbora 2018. i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2018. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1741/19 od 2. 10. 2019;
 14. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2017, materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-2627/17 od 29. 5. 2018;
 15. Imenovanje tri člana iz Doma naroda u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 26. 9. 2017);
 16. Imenovanje tri člana iz Doma naroda u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18 od 27. 2. 2018);
 17. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se osigurava potpuna i dosljedna implementacija četiri presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku“, broj: 02-50-6-1781/19 od 9. 10. 2019;
 18. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planova i programa bh. entiteta RS i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, broj: 02-50-6-1967/19 od 12. 11. 2019;
 19. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: „U skladu s članom 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim inicijativu Vijeću ministara – Ministarstvu pravde BiH da, u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Ovu inicijativu podnosim u ime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili prijedlog preporuka za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koji dostavljam u prilogu ove inicijative“, broj: 02a-50-6-2025/19 od 20. 11. 2019;
 20. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru“, broj: 02-50-6-2020/19 od 20. 11. 2019;
 21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda, broj: 02-50-8-2161/19 od 16.1.2020.;
 22. Davanje saglasnosti za za ratifikaciju Ugovora o grantu (Koridor 5c u RS-u - dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-05-2-2188/19 od 19. 12. 2019;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru 1972 (COLREGs), nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-05-2-2086/18 od 14. 9. 2018;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-05-2-2087/18 od 14. 9. 2018;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom drumskom prijevozu robe (CMR), Ženeva, 19. maj 1956. godine, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1-195/19 od 23. 1. 2019;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o principima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1-1589/19 od 6. 9. 2019;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1-1903/19 od 31. 10. 2019;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola broj 15 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, nadležnost: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-05-2-2092/18 od 14. 9. 2018;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola broj 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, nadležnost: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-05-2-2093/18 od 14. 9. 2018;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Konvencija iz Barselone, nadležnost: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-21-1-196/19 od 23. 1. 2019;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, nadležnost: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-21-1-1767/19 od 7. 10. 2019;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-05-2-2553/18 od 27. 11. 2018;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-05-2-2715/18 od 10. 12. 2018;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-148/19 od 17. 1. 2019;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna Aneksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-812/19 od 16. 4. 2019;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-1768/19 od 7. 10. 2019;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka, nadležnost: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-21-1-1462/19 od 8. 8. 2019;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacionog protokola u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, nadležnost: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 01,02-21-1-1724/19 od 30. 9. 2019.
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-1769/19 od 7. 10. 2019;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-1972/19 od 12. 11. 2019;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, nadležnost: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14. 3. 2019. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću