MENI
16.1.2020

Održana 3. sjednica Predstavničkog doma

Na 3. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I).

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, čiji je predlagač poslanik Zlatan Begić.

Predstavnički dom nije se izjašnjavao o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, kojeg su, u prvom čitanju, predložili poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić. U vezi sa ovim Prijedlogom zakona, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da, u roku od 90 dana, Predstavničkom domu PSBiH dostavi Prijedlog zakona o sukobu interesa. Predstavnički dom PSBiH traži da, pri izradi tog Prijedloga zakona, Vijeće ministara BiH kao temelj za izradu istog uzme današnji prijedlog poslanika, mišljenje kojeg su ranije donijeli (2017.), mišljenje Centralne izborne komisije i današnju raspravu o ponuđenom tekstu Prijedloga zakona. Prema zaključku, prijedloge poslanika u pisanom obliku, Kolegij Doma očekuje do kraja januara i isti će biti proslijeđeni Vijeću ministara BiH. U usvojenom zaključku navodi se da se Predstavnički dom o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, neće izjašnjavati.

Dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojeg je, po hitnom postupku, predložio poslanik Damir Arnaut.

Nije usvojen prijedlog da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, kojeg su predložili poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku, pa će ovaj Prijedlog zakona biti razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Dom nije usvojio zahtjev da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, kojeg su predložili poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, razmatra po hitnoj zakonodavnoj proceduri. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Uz usvojeni zapisnik sa 2. sjednice, Predstavnički dom PSBiH usvojio je i zaključak kojim zadužuje Ustavnopravnu komisiju Predstavničkog doma da obavi raspravu o primjeni člana 85. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH.

Dom nije usvojio Prijedlog izmjene Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, čiji su predlagači, u prvom čitanju, bili poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović.

Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave mandat poslanika u Predstavničkom domu PSBiH preuzele su Ljubica Miljanović i Sanja Vulić. Ljubica Miljanović mandat je preuzela od Staše Košarca, koji je izabran na poziciju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a Sanja Vulić od Vojina Mitrovića, koji je izabran na poziciju ministra komunikacija i prometa BiH.

Dom je usvojio Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH. U Komisiju za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma umjesto Vojina Mitrovića imenovan je Dragan Bogdanić. U Komisiju za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma umjesto Staše Košarca imenovana je Sanja Vulić, a u Komisiju za ostvarivanje ravnopravnosti spolova umjesto Vojina Mitrovića imenovana je Ljubica Miljanović.

Dom je usvojio Odluku o imenovanju članova zajedničkih komisija oba doma PSBiH iz Predstavničkog doma.

Iz ovog Doma u Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH izabrani su poslanici Šemsudin Mehmedović, Sanja Vulić, Borjana Krišto, Dragan Mektić, Dženan Đonlagić i Zukan Helez.

Iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH izabrani su poslanici Safet Softić, Nenad Stevandić, Predrag Kožul, Nermin Nikšić, Mirko Šarović i Zlatan Begić.

Predstavnički dom PSBiH u Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj izabrao je poslanike Šemsudina Dedića, Dragana Bogdanića, Mirsada Kukića, Jasmina Emrića, Jakova Galića i Envera Bijedića.

U Zajedničku komisiju za evropske integracije iz Predstavničkog doma izabrani su poslanici Halid Genjac, Denis Zvizdić, Snježana Novaković – Bursać, Nikola Lovrinović, Branislav Borenović i Saša Magazinović.

Za članove Zajedničke komisije za administrativne poslove iz Predstavničkog doma izabrani su poslanici Nermin Mandra, Safet Softić, Obren Petrović, Borjana Krišto, Vlatko Glavaš i Nebojša Radmanović.

U Zajedničku komisiju za ljudska prava iz Predstavničkog doma izabrani su poslanici Edin Mušić, Ljubica Miljanović, Darijana Filipović, Aida Baručija, Mirjana Marinković – Lepić i Jakov Galić.

Predstavnički dom usvojio je i Odluku o imenovanju članova delegacija PSBiH u međunarodnim organizacijama.

Iz Predstavničkog doma u Delegaciju PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) imenovani su poslanici Safet Softić, Predrag Kožul, Nenad Nešić, Mirko Šarović, Nada Mladina, Predrag Kojović i Branislav Borenović.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Alma Čolo, Snježana Novaković – Bursać, Borjana Krišto i Edita Đapo. Za zamjenike članova Delegacije PSBiH u PSVE iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Sanja Vulić, Saša Magazinović i Zlatan Begić.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a iz Predstavničkog doma imenovan je poslanik Halid Genjac.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Obren Petrović i Nikola Lovrinović.

Za članove Delegacije PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Šemsudin Dedić i Jakov Galić.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Šemsudin Mehmedović i Darijana Filipović.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Dženan Đonlagić i Dragan Bogdanić.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Edin Mušić, Ljubica Miljanović, Mirjana Marinković – Lepić, Aida Baručija. Za zamjenike članova Delegacije PSBiH u PSSEECP iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Mira Pekić, Mirsad Kukić, Zukan Helez, Nenad Stevandić i Jasmin Emrić.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije iz Predstavničkog doma imenovan je poslanik Adil Osmanović.

Usvojena je inicijativa poslanika Saše Magazinovića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja“.

Dom nije usvojio prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 2. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Konstituiranje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma.

Nije usvojen ni prijedlog zaključka poslanika Damira Arnauta povodom rasprave o usvajanju zapisnika sa konstituirajuće, 2. hitne, 3. hitne i 4. hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH.

Predstavnički dom usvojio je Godišnji konsolidirani izvještaj unutarnje revizije za 2017. godinu.

Usvojen je i Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Usvojen je i Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovaj Izvještaj, Predstavnički dom usvojio je zaključak u kome se od Vijeća ministara BiH traži dostavljanje informacije o tome koliko je, za posljednjih pet godina, isplaćeno novca iz Budžeta institucija BiH za troškove advokata u krivičnim i drugim postupcima, odnosno za naknade štete zbog boravka u pritvoru lica lišenih slobode koja su u krivičnom postupku pravosnažno oslobođena optužbe, te koliko je isplaćeno novca na osnovu presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, za naknade zbog povrede člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (povreda prava na suđenje u razumnom roku).

Na naknadno usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj - detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH sa posebnim naglaskom na poslovanje sa „Unisom – fabrikom cijevi Derventa“, sa prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove Agencije. U vezi s ovim Izvještajem Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim Upravni odbor Izvozno – kreditne agencije BiH zadužuje da se, u saradnji sa entitetskim vladama kao osnivačima Agencije, opredijeli za varijantu rješavanja dalje budućnosti Izvozno – kreditne agencije BiH. Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom traži od nadležnih institucija (Tužilaštvo BiH, SIPA i druge) da izvrše kontrolu zakonitosti poslovanja Izvozno – kreditne agencije BiH, te da, ukoliko utvrde nezakonitosti, preduzmu mjere za odgovornost onih koji su doveli Agenciju u stanje u kojem se nalazi.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o provođenju Općih izbora 2018. i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2018. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Primljena je k znanju Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2017. godine.

Dom nije primio k znanju godišnje izvještaje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH za 2017. i 2018. godinu. Usvojen je zaključak da se organizira tematska sjednica o stanju u pravosuđu i radu VSTV BiH, uz obavezno prisustvo predsjednika VSTV-a. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da, zbog katastrofalnih posljedica u oblasti vladavine prava u BiH koje su prvenstveno prouzrokovane neefikasnošću rada javnih tužilaštava u BiH, što prije u parlamentarnu proceduru uputi zakonska rješenja koja će se prvenstveno odnositi na vraćanje instituta supsidijarnosti tužilaca u naše pozitivno zakonodavstvo, kao i na to da se nosioci pravosudnih funkcija učine odgovornim za zloupotrebu u vršenju službene dužnosti.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Konvencije o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru 1972 (COLREGs),
 • akata Svjetske poštanske unije, koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. u Istanbulu,
 • Protokola broj 15 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Protokola broj 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije,
 • produženjа važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja,
 • Sporazumа između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti,
 • Protokolа uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom drumskom prijevozu robe (CMR), Ženeva, 19. maja 1956,
 • Izmjene i dopune Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Konvencija iz Barcelone,
 • Protokolа o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu,
 • Izmjene i dopune Aneksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine,
 • Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka,
 • Ugovorа o principima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela,
 • Sporazumа o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske
 • Ugovorа o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske,
 • Konvencijе Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje,
 • Izmjene i dopune iz 2018. godine Kodeksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine
 • Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija,
 • Protokolа o utvrđivanju tromeđne tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,
 • Ugovorа o grantu (Koridor 5c u RS-u – dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću