MENI
15.1.2020

Održana 3. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 3. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratificiranje: 

 • Konvencije o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru 1972 (COLREGs),
 • akata Svjetske poštanske unije, koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu,
 • Protokola broj 15 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Protokola broj 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije,
 • produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti,
 • Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom drumskom prijevozu robe (CMR), Ženeva, 19. maja 1956. godine,
 • Izmjene i dopune Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Konvencija iz Barselone,
 • Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu,
 • Izmjene i dopune Aneksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka,
 • Ugovora o principima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela,
 • Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacionog protokola u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske,
 • Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske,
 • Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje,
 • Izmjene i dopune iz 2018. godine Kodeksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija,
 • Protokola o utvrđivanju tromeđne tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,
 • Ugovora o grantu (Koridor 5c u RS-u -dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.


Komisija je s dnevnog reda skinula, te za iduću sjednicu odložila izjašnjavanje o davanju mišljenja i saglasnosti za ratificiranje:

 • Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma,
 • Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću