MENI
15.1.2020

Održana 3. hitna sjednica Doma naroda

Na 3. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) mandat delegata u Domu naroda, davanjem i potpisivanjem svečane izjave, preuzeo je Munib Jusufović. Jusufović je mandat delegata preuzeo nakon što je Fahrudin Radončić izabran na dužnost ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH.

Dom naroda usvojio je Odluku o izboru članova zajedničkih komisija PSBiH, kao i Odluku o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama iz Doma naroda PSBiH. 

U Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH iz Doma naroda PSBiH izabrani su Amir Fazlić, Asim Sarajlić, Sredoje Nović, Dušanka Majkić, Marina Pendeš i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH iz Doma naroda PSBiH izabrani su Munib Jusufović, Asim Sarajlić, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Marina Pendeš i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj iz Doma naroda PSBiH izabrani su Munib Jusufović, Amir Fazlić, Lazar Prodanović, Mladen Bosić, Lidija Bradara i Zlatko Miletić.

U Zajedničku komisiju za evropske integracije iz Doma naroda PSBiH izabrani su Denis Bećirović, Amir Fazlić, Lazar Prodanović, Mladen Bosić, Lidija Bradara i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za administrativne poslove iz Doma naroda PSBiH izabrani su Amir Fazlić, Asim Sarajlić, Sredoje Nović, Nikola Špirić, Lidija Bradara i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za ljudska prava iz Doma naroda PSBiH izabrani su Denis Bećirović, Munib Jusufović, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović, Zlatko Miletić i Marina Pendeš.

Prema usvojenoj Odluci o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama, za člana Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) imenovan je Nikola Špirić.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) imenovan je Mladen Bosić, a za zamjenike članova Delegacije PSBiH u PSVE imenovani su Amir Fazlić i Marina Pendeš.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOSCE) imenovani su Dušanka Majkić i Dragan Čović.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenovan je Asim Sarajlić.

U članstvo Delegacije PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) imenovan je Lazar Prodanović.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) imenovan je Sredoje Nović.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) iz Doma naroda PSBiH imenovan je Bariša Čolak. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću