MENI
15.1.2020

Održana 3. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 3. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je odgodila izjašnjavanje o principima Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač poslanica Aida Baručija, te zatražila od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da u najkraćem roku dostavi mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Komisija je odgodila izjašnjavanje i o principima Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović. Komisija je od Ministarstva finansija i trezora BiH zatražila da u najkraćem roku dostavi mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

S dnevnog reda skinuto je razmatranje principa Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Komisija je preporučila da se o tekstu ovog Prijedloga zakona obavi dodatno usaglašavanje između Vijeća ministara BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Komisija se nije izjasnila o Nacrtu budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu. S tim u vezi, Komisija je zadužila Kolegij Komisije da do naredne sjednice sa Uredom za reviziju institucija BiH i Ministarstvom finansija i trezora BiH usaglasi Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH.

Usvojen je Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu.

K znanju je primljena Informacija o Planu revizije za 2019/2020. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH za 2018. godinu, kao i Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH za 2019. godinu.

Usvojen je i Orijentacioni radni plan Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma za period januar – decembar 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću