MENI
13.1.2020

Zakazana 3. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 3. hitnu sjednicu Doma naroda za srijedu, 15. januar 2020. godine sa početkom u 12 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 1. i 2. hitne sjednice i 3. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Izbor članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda:
  a)    Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
  b)    Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
  c)    Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
  d)    Zajedničke komisije za evropske integracije,
  e)    Zajedničke komisije za administrativne poslove, 
  f)     Zajedničke komisije za ljudska prava; 
 1. Imenovanje članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda:
  a)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU),
  b)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE),
  c)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE),
  d)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO),
  e)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI),
  f)     Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM),
  g)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran ( PSUzM),
  h)    Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP),
  i)     Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini frankofonskog govornog područja (PSF). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću