MENI
6.1.2020

Zakazana 3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 3. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 16. januar 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice i 5. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Potvrđivanje imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 3. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-697/18 od 7. 3. 2018. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1885/18 od 17. 9. 2018. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („P.Z.E.I“),predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-84/19 od 7. 1. 2019. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH („P.Z.E.I“), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27. 2. 2019. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 5. 2019. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH,predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-1-2573/17 od 19. 6. 2019. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, predlagač: poslanik Zlatan Begić, broj: 01-02-1-1882/19 od 5. 11. 2019. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog izmjene Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagači: poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-1290/18 od 26. 2. 2019. (prvo čitanje);
 12. Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s „Unis“ – fabrikom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnosilac: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17. 5. 2018;
 13. Godišnji konsolidirani izvještaj unutrašnje revizije za 2017. godinu, materijal Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02,03-16-1-1329/18 od 31. 5. 2018;
 14. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, materijal Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02,03-16-1-1330/18 od 31. 5. 2018;
 15. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1942/18 od 27. 8. 2018;
 16. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1726/19 od 30. 9. 2019;
 17. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-19-2568/18 od 27. 11. 2018;
 18. Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-50-19-49/19 od 3. 1. 2019;
 19. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1532/19 od 26. 8. 2019;
 20. Izvještaj o provođenju Općih izbora 2018. i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2018. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1741/19 od 2. 10. 2019;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 2. sjednice Predstavničkog domaParlamentarne skupštine BiH koja glasi: Konstituiranje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma, broj: 01-50-1-15-2/19 od 19. 12. 2019;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Damira Arnauta povodom rasprave o usvajanju zapisnika konstituirajuće, 2. hitne, 3. hitne i 4. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-2/19 od 19. 12. 2019;
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oPrijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: poslanik Damir Arnaut), po hitnom zakonodvnom postupku, broj: 01-02-1-87/19od 19. 12. 2019;
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 132. Poslovnika, broj: 01-02-1-1626/18od 19. 12. 2019;
 25. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika: Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1955/18od 19. 12. 2019;
 26. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-09-1029/18 od 23. 4. 2018;
 27. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017, materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-2627/17 od 29. 5. 2018;
 28. Izbor članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH iz Predstavničkog doma:
  • Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
  • Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
  • Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
  • Zajedničke komisije za evropske integracije,
  • Zajedničke komisije za administrativne poslove,
  • Zajedničke komisije za ljudska prava;
 29. Imenovanje članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Predstavničkog doma:
  • Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOSCE),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO),
  • Delegacije PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PSM),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP),
  • Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini zemalja frankofonskog govornog područja (PSF);
 30. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujem poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-1655/19 od 18. 9. 2019;
 31. Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila naljepnicom ili na drugi odgovarajući način, kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidljivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja.”, broj: 01-50-1-2011/19 od 19. 11. 2019;
 32. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se od Ministarstva komunikacija i prometa BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi se značajno pooštrile sankcije za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju vozilom, kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1,5 g/kg (član 174. (2) Zakona)”, broj: 01-50-1-2130/19 od 11. 12. 2019;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru 1972 (COLREGs), broj: 01,02-05-2-2086/18 od 14. 9. 2018;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju akata Svjetske poštanske unije, koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. u Istanbulu, broj: 01,02-05-2-2087/18 od 14. 9. 2018;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola broj 15 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, broj: 01,02-05-2-2092/18 od 14. 9. 2018;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola broj 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, broj: 01,02-05-2-2093/18 od 14. 9. 2018;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovorа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu, broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27. 11. 2018;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije, broj: 01,02-05-2-2553/18 od 27. 11. 2018;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju produženjа važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, broj: 01,02-05-2-2715/18 od 10. 12. 2018;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, broj: 01,02-21-1-148/19 od 17. 1. 2019;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokolа uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom drumskom prijevozu robe (CMR), Ženeva, 19. maja 1956, broj: 01,02-21-1-195/19 od 23. 1. 2019;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjene i dopune Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Konvencija iz Barcelone, broj: 01,02-21-1-196/19 od 23. 1. 2019;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokolа o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14. 3. 2019;
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjene i dopune Aneksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, , broj: 01,02-21-1-812/19 od 16. 4. 2019;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26. 4. 2019;
 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka, broj: 01,02-21-1-1462/19 od 8. 8. 2019;
 47. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20. 8. 2019;
 48. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovorа o principima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela, broj: 01,02-21-1-1589/19 od 6. 9. 2019;
 49. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1-1724/19 od 30. 9. 2019;
 50. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovorа o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, broj: 01,02-21-1-1767/19 od 7. 10. 2019;
 51. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencijе Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje, broj: 01,02-21-1-1768/19 od 7. 10. 2019;
 52. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjene i dopune iz 2018. godine Kodeksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, broj: 01,02-21-1-1769/19 od 7. 10. 2019;
 53. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija, broj: 01,02-21-1-1903/19 od 31. 10. 2019;
 54. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokolа o utvrđivanju tromeđne tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, broj: 01,02-21-1-1972/19 od 12. 11. 2019;
 55. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovorа o grantu (Koridor 5c u RS-u – dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-2188/19 od 19. 12. 2019;
 56. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale), broj: 01,02-21-1-2224/19 od 23. 12. 2019. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću