MENI
23.12.2019

Održana 3. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH na 3. sjednici dala je preporuku Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Nakon što je razmotrila navedenu Odluku, te obavila intervjue, Komisija je Predstavničkom domu PSBiH predložila potvrđivanje imenovanja sljedećih kandidata za ministre u Vijeću ministara BiH:

 • Bisera Turković, za ministricu vanjskih poslova BiH;
 • Staša Košarac, za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Vjekoslav Bevanda, za ministra finansija i trezora BiH;
 • Vojin Mitrović, za ministra komunikacija i prometa BiH;
 • Ankica Gudelјević, za ministricu civilnih poslova BiH;
 • Josip Grubeša, za ministra pravde BiH;
 • Fahrudin Radončić, za ministra sigurnosti BiH;
 • Sifet podžić, za ministra odbrane BiH.

Također, Komisija je Predstavničkom domu predložila i potvrđivanje imenovanja sljedećih kandidata za zamjenike ministra: 

 • Josip Brkić, za zamjenika ministrice vanjskih poslova BiH,
 • Ljilјana Lovrić, za zamjenicu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Hazim Rančić, za zamjenika ministra finansija i trezora BiH;
 • Nedžad Branković, za zamjenika ministra komunikacija i prometa BiH;
 • Siniša Ilić, za zamjenika ministrice civilnih poslova BiH;
 • Dževad Mahmutović, za zamjenika ministra za lјudska prava i izbjeglice BiH;
 • Nezir Pivić, za zamjenika ministra pravde BiH;
 • Mijo Krešić, za zamjenika ministra odbrane BiH;
 • Mirko Okolić, za zamjenika ministra odbrane BiH.

Prema Odluci predsjedavajućeg Vijeća ministra BiH, za zamjenike predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH imenovani su Vjekoslav Bevanda i Bisera Turković. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću