MENI
20.12.2019

Konstituirane stalne komisije Doma naroda

Izborom rukovodstva komisija, danas su konstituirane stalne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH).

Za predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH izabran je delegat Bariša Čolak. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je delegat Sredoje Nović, a za drugog zamjenika delegat Asim Sarajlić. Članovi ove Komisije su delegati Amir Fazlić, Lazar Prodanović i Lidija Bradara.

Za predsjedavajućeg Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH izabran je delegat Amir Fazlić, dok će prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg ove Komisije biti izabrani naknadno. Članovi ove Komisije su delegati Fahrudin Radončić, Dušanka Majkić, Mladen Bosić, Marina Pendeš i Zlatko Miletić.

Za predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH izabrana je delegatkinja Dušanka Majkić, dok će prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg ove Komisije biti izabrani naknadno. Članovi ove Komisije su delegati Amir Fazlić, Denis Bećirović, Nikola Špirić, Lidija Bradara i Marina Pendeš. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću