MENI
20.12.2019

Održana 3. sjednica Doma naroda

Na 3. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) donesena je Odluka o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda PSBiH.

U Ustavnopravnu komisiju Doma naroda imenovani su delegati Asim Sarajlić, Amir Fazlić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović, Bariša Čolak i Lidija Bradara.

U Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda imenovani su delegati Amir Fazlić, Fahrudin Radončić, Dušanka Majkić, Mladen Bosić, Marina Pendeš i Zlatko Miletić.

U Komisiju za finansije i budžet Doma naroda imenovani su delegati Amir Fazlić, Denis Bećirović, Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Lidija Bradara i Marina Pendeš. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću