MENI
13.12.2019

Održana 49. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 49. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, usvojen je Izvještaj o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo, Odjeljenje Igman.

Članovi Nezavisne komisije utvrdili su i Plan aktivnosti za januar 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću