MENI
11.12.2019

Održana 56. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 56. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, održanoj u Trebinju, odlučeno je da, do naredne sjednice, Kancelarija sekretara Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) pripremi Prijedlog izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH i dostavi ga članovima Vijeća na razmatranje.

Vijeće je odlučilo da se, do sredine narednog mjeseca, dostave sugestije za izradu Prijedloga plana rada Vijeća za 2020. godinu, uz poseban naglasak da se u Plan rada uvrste one aktivnosti koje nisu realizirane Planom rada za 2019. godinu.

Razmatran je dopis Inspektorata Općine Centar Sarajevo, u kojem se navodi da je, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Zakonu o inspekcijama i Zakonu o upravnom postupku Federacije BiH, proveden upravni postupak koji se odnosi na slučaj rušenja kuće u naselju Gorica, Općina Centar Sarajevo, u vlasništvu gospođe Ramize Fejzić. Usvojen je zaključak da Inspektorat Općine Centar Sarajevo Vijeću dostavi informaciju koliko je tokom 2018. i 2019. godine srušeno objekata ili je obustavljena gradnja objekata na području naselja Gorica.

U vezi s dopisom, kojeg Vijeće planira uputiti Zajedničkom kolegiju oba doma PSBiH, zaključeno je da se u njemu istakne zadovoljstvo dosadašnjim radom i pomoći koju Vijeću pružaju Kancelarija sekretara Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH i službenici Sektora za odnose s javnošću PSBiH, te da i u narednom periodu trebaju pratiti rad Vijeća, kako u zemlji tako i u inostranstvu.  

Primljena je k znanju Informacija sa sastanka Koordinacijskog odbora za nacionalne manjine – projekt „Horizontal Facility“, koji provodi Vijeće Evrope u BiH u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću