MENI
6.12.2019

Zakazana 2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 2. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 18. decembar 2019. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika konstituirajuće, 2. hitne, 3. hitne i 4. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01-02-1-87/19 od 7. 1. 2019;
 4. Zahtjev poslanika Mirjane Marinković Lepić i Predraga Kojovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1626/18 od 26. 2. 2019;
 5. Zahtjev poslanika: Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019;
 6. Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-951/19 od 8. 5. 2019;
 7. Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1200/19 od 1. 7. 2019;
 8. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH („P.Z.E.I“),predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-02-1-1352/19 od 2. 9. 2019. (prvo čitanje);
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2017. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-19-1190/18 od 6. 7. 2018;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1258/18 od 27. 7. 2018;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Dopuni Informacije o realizaciji zaključaka s 45. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, materijal Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01/3-50-3-3-21/17, veza: 01-50-1-15-45/17 od 6. 7. 2018;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šemsudina Dedića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Dženanа Đonlagićа, Vlatkа Glavašа i Zlatanа Begićа povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019;
 16. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog tekstaZakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017);
 17. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18 od 27. 2. 2018);
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d., Općine Bijeljina, Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže, broj: 01,02-05-2-2111/18 od 18. 9. 2018;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 6 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-05-2-2551/18 od 27.11.2018;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta A), broj: 01,02-05-2-2583/18 od 29.11.2018;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2584/18 od 29.11.2018;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Sporazum o finansiranju od 27. 8. 2007, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Kreditni garantni fond III. za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća, broj: 01,02-05-2-2585/18 od 29.11.2018;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključenog 16.12.2013. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje, broj: 01,02-05-2-2586/18 od 29.11.2018;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B), broj: 01,02-05-2-2600/18 od 30.11.2018;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2651/18 od 6.12.2018;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP), broj: 01,02-05-2-2653/18 od 6.12.2018;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu – Projekat Bolnice u RS/A (Fi 31.243), broj: 01,02-05-2-2789/18 od 14. 12. 2018;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 22. septembra 2010. u Luksemburgu/Sarajevu – Vodovod i kanalizacija RS (Fi. 25.741), broj: 01,02-05-2-2790/18 od 14.12.2018;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju (Koridor 5c Počitelj – Bijača) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, zaključen 29. oktobra 2014. u Sarajevu i 11. novembra 2014. u Luksemburgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476), broj: 01,02-21-1-149/19 od 17. 1. 2019;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Ugovor o kreditu br.BH-P2, zaključen 20. oktobra 2009. za „Projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu Ugljevik“ u vezi s produženjem roka isplate između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), broj: 01,02-21-1-308/19 od 8. 2. 2019;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH5 (2017), broj: 01,02-21-1-359/19 od 15. 2. 2019;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-392/19 od 21. 2. 2019;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-415/19 od 25. 2. 2019;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDA BiH Munic Watsan – Invest Grant, zaključen od i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), broj: 01,02-21-1-616/19 od 20. 3. 2019;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u formi donacije za projekat prikupljanja otpadnih voda u Zenici, broj: 01,02-21-1-720/19 od 2. 4. 2019;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Grada Zenica (agencija za izvršenje projekta), koji predstavlja gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica, broj: 01,02-21-1-721/19 od 2. 4. 2019;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-787/19 od 10. 4. 2019;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o izmjeni Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije koji se odnosi na „IPA Jadranski program prekogranične saradnje“u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, broj: 01,02-21-1-813/19 od 16. 4. 2019;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br.1 na Sporazum o grantu za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom CHP BiH-1 (2016), broj: 01,02-21-1-838/19 od 18. 4. 2019;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1211/19 od 2.7.2019;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma – Projekat autoputa Nemila – Donja Gračanica između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, broj: 01,02-21-1-1590/19 od 6. 9. 2019;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. u Luksmburgu i 27. oktobra 2011. u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o finansiranju /Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-Fi 31.529/ (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-1860/19 od 23.10.2019;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1598/19 od 6. 9. 2019;
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju „Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020“, broj: 01,02-21-1-1902/19 od 31.10.2019;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015-2017, za 2017. godinu, između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1904/19 od 31.10.2019. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću