MENI
4.12.2019

Održana 9. sjednica Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Članovi Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su danas 9. sjednicu.

U okviru rasprave o osam tačaka dnevnog reda, članovi Kolegija su utvrdili Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda. Preliminarno je postignuta saglasnost da naredna redovna sjednica Doma naroda, nakon koje će biti okončan proces uspostave stalnih komisija, bude održana 20. decembra 2019. godine.

Također, danas su određene nadležne komisije za razmatranje više delegatskih inicijativa delegata Doma naroda, kao i Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-juni 2019. godine. Određene su i nadležne komisije za razmatranje Informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period I-VI 2019., kao i za Zahtjev Ustavnog Suda BiH od 3. decembra 2019. godine.

Članovi Kolegija danas su razmatrali i međunarodne obaveze najavljene za naredni period. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću