MENI
22.11.2019

Zakazana 2. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

Predsjedavajući Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac zakazao je 2. sjednicu ove Komisije za utorak, 26. novembra, u 12 sati.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je razmatranje podobnosti i davanje preporuke za potvrđivanje imenovanja Zorana Tegeltije za obavljanje dužnosti predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra informacije koje su, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, dužni da dostave kandidati imenovani na dužnost predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara BiH. Ova Komisija, po potrebi, postavlja pitanja imenovanim kandidatima u vezi s dostavljenim informacijama i u pogledu njihove podobnosti za obavljanje dužnosti na koje su imenovani.

Na osnovu dostavljenih informacija i, kada je potrebno, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Komisija odlučuje o tome da li preporučuje Domu potvrdu izbora kandidata. Preporuka Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH nije obavezujuća za Dom. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću