MENI
20.11.2019

Održana 71. sjednica Odbora za žalbe građana

Na 71. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 11 žalbi na postupanje policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine.

Odbor je utvrdio da je deset žalbi neosnovano, dok je u jednom predmetu utvrđena osnovanost žalbe, te su podneseni prijedlozi za pokretanje disciplinskih postupaka protiv odgovornih policijskih službenika.

U vezi s navedenim predmetima, Odbor je usvojio sve izvještaje Granične policije Bosne i Hercegovine, uz istaknute primjedbe u određenim predmetima. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću