MENI
20.11.2019

Konstituirana Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

U nastavku konstituirajuće sjednice Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za predsjedavajućeg ove Komisije izabran je Staša Košarac.

Za prvog zamjenika predsjedavajućeg Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine izabran je Halid Genjac, a za drugog zamjenika predsjedavajućeg Predrag Kožul.

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra informacije koje su, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, dužni da dostave kandidati imenovani na dužnost predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara BiH. Ova komisija, po potrebi, postavlja pitanja imenovanim kandidatima u vezi s dostavljenim informacijama i u pogledu njihove podobnosti za obavljanje dužnosti na koje se predlažu.

Na osnovu dostavljenih informacija i, kada je potrebno, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Komisija odlučuje o tome da li preporučuje Domu potvrdu izbora kandidata. Preporuka Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH nije obavezujuća za Dom. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću