MENI
14.11.2019

Održana 48. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 48. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, usvojen je Izvještaj o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Doboj.

K znanju je primljena Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo, Odjeljenje Igman.

Članovi Nezavisne komisije utvrdili su i Plan aktivnosti za decembar 2019. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću