MENI
5.11.2019.

Reagiranje Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na netočne informacije objavljene u dijelu medija dana 5. studenog 2019. godine

Povodom netočnih tvrdnji objavljenih u dijelu medija, a u povodu teksta „Zvizdić: ne postoji mogućnost da se Vijeće ministara BiH nađe u blokadi“, objavljenom danas (5. studenog 2019. godine) na portalu „Klix.ba, u cilju potpunog i istinitog informiranja javnosti Tajništvo Parlamentarne skupštine BiH prinuđeno je emitirati reagiranje sljedeće sadržine (slijedi tekst):

 "NIJE ISTINA DA PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH NE DOZVOLJAVA ULAZAK NOVINARIMA U ZGRADU PSBiH

Netočno je da postoji bilo kakva odluka Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojom se, kako je napisano, "zabranjuje novinarima da borave u zgradi državnog organa zakonodavne vlasti, osim u slučajevima kada je riječ o javim sjednicama, odnosno kada su pozvani na sjednice".

Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine takvu odluku nije mogao donijeti jer ulazak, kretanje i boravak novinara u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine apsolutno nije u nadležnosti Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, već druge državne institucije - Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Naglašavamo činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ocijenjena kao jedna od najtransparentnijih državnih institucija i da je javnost u obavljanju funkcije najviše zakonodavne institucije u državi garantirana i zakonskim propisima. Stoga naglašavamo da Tajništvo Parlamentarne skupštine BiH ne provodi nikakvu nedemokratsku praksu, kako je netočno napisano u tekstu koji je najprije objavljen na portalu Klix, a potom i slična tvrdnja prenesena i u dijelu drugih medija. Štaviše, odgovorno tvrdimo da nikada iz Tajništva ili Sektora za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine prema Službi za zajedničke poslove institucija BiH i njenom Sektoru za unutarnje osiguranje nije upućen bilo kakav zahtjev da se novinarima ne dopusti ulazak u objekat Parlamentarne skupštine BiH.

Također naglašavamo da Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svim medijima a istodobno i Službi za zajedničke poslove institucija BiH ažurno šalje tjedne najave ali i najave dnevnih događaja, uz posebnu napomenu za rijetke radne sastanke koji nisu otvoreni za javnost. Međutim, to što je neki događaj, poput recimo sjednica kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, zatvoren za nazočnost medija, ne znači da novinari ne mogu ući u zgradu Parlamentarne skupštine BiH i raditi svoj posao niti se takva najava može smatrati nalogom službenicima Službe za zajedničke poslove institucija BiH da bilo kome zabrane ulaz u objekat. Koliko je nama poznato, oni se u svom radu pozivaju na kućni red a ne na bilo kakve naloge Tajništva PSBiH i vrlo je neugodna zamjena teza da novinare u radu sprječava netko iz PSBiH.  

Inače, Tajništvo Parlamentarne skupštine BiH bitnim dijelom svoje misije smatra obvezu da novinarima za obavljanje posla osigura optimalne uvjete. U tom cilju, sukladno mogućnostima, opremljena je novinarska soba, posebna sala za press konferencije, osigurana posebno opremljena mjesta za praćenje zasjedanja parlamentarnih domova i radnih tijela, pojačano osvjetljenje za bolji rad kamermana i snimatelja, a naročito je pojednostavljen proces akreditiranja medija za praćenje rada PSBiH. Za komunikaciju sa novinarima upravo od novinara dobijamo uvijek samo najviše ocjene, ali novinari trebaju imati na umu da nije u našoj nadležnostti da se bavimo ulaskom novinara u zgradu, niti njihovim kretanjem u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za to je isključivo nadležna Služba za zajedničke poslove institucija BiH a ne Tajništvo ili bilo koje radno tijelo Parlamentarne skupštine BiH." (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću