MENI
5.11.2019

Reagiranje Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na netačne informacije objavljene u dijelu medija dana 5. novembra 2019. godine

Povodom netačnih tvrdnji objavljenih u dijelu medija, a povodom teksta „Zvizdić: ne postoji mogućnost da se Vijeće ministara BiH nađe u blokadi“, objavljenom danas (5. novembra 2019. godine) na portalu „Klix.ba, u cilju potpunog i istinitog informiranja javnosti Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH prinuđen je emitirati reagiranje sljedeće sadržine (slijedi tekst):

 "NIJE ISTINA DA PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH NE DOZVOLJAVA ULAZAK NOVINARIMA U ZGRADU PSBiH

Netačno je da postoji bilo kakva odluka Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojom se, kako je napisano, "zabranjuje novinarima da borave u zgradi državnog organa zakonodavne vlasti, osim u slučajevima kada je riječ o javim sjednicama, odnosno kada su pozvani na sjednice".

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine takvu odluku nije mogao donijeti jer ulazak, kretanje i boravak novinara u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine apsolutno nije u nadležnosti Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, već druge državne institucije - Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Naglašavamo činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ocijenjena kao jedna od najtransparentnijih državnih institucija i da je javnost u obavljanju funkcije najviše zakonodavne institucije u državi garantirana i zakonskim propisima. Stoga naglašavamo da Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH ne provodi nikakvu nedemokratsku praksu, kako je netačno napisano u tekstu koji je najprije objavljen na portalu Klix, a potom i slična tvrdnja prenesena i u dijelu drugih medija. Štaviše, odgovorno tvrdimo da nikada iz Sekretarijata ili Sektora za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine prema Službi za zajedničke poslove institucija BiH i njenom Sektoru za unutrašnje obezbjeđenje nije upućen bilo kakav zahtjev da se novinarima ne dopusti ulazak u objekat Parlamentarne skupštine BiH.

Također naglašavamo da Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svim medijima a istovremeno i Službi za zajedničke poslove institucija BiH ažurno šalje sedmične najave ali i najave dnevnih događaja, uz posebnu napomenu za rijetke radne sastanke koji nisu otvoreni za javnost. Međutim, to što je neki događaj, poput recimo sjednica kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, zatvoren za prisustvo medija, ne znači da novinari ne mogu ući u zgradu Parlamentarne skupštine BiH i raditi svoj posao niti se takva najava može smatrati nalogom službenicima Službe za zajedničke poslove institucija BiH da bilo kome zabrane ulaz u objekat. Koliko je nama poznato, oni se u svom radu pozivaju na kućni red a ne na bilo kakve naloge Sekretarijata PSBiH i vrlo je neugodna zamjena teza da novinare u radu sprečava neko iz PSBiH.  

Inače, Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH bitnim dijelom svoje misije smatra obavezu da novinarima za obavljanje posla osigura optimalne uvjete. U tom cilju, u skladu sa mogućnostima, opremljena je novinarska soba, posebna sala za press konferencije, osigurana posebno opremljena mjesta za praćenje zasjedanja parlamentarnih domova i radnih tijela, pojačano osvjetljenje za bolji rad kamermana i snimatelja, a naročito je pojednostavljen proces akreditiranja medija za praćenje rada PSBiH. Za komunikaciju sa novinarima upravo od novinara dobijamo uvijek samo najviše ocjene, ali novinari trebaju imati na umu da nije u našoj nadležnostti da se bavimo ulaskom novinara u zgradu, niti njihovim kretanjem u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za to je isključivo nadležna Služba za zajedničke poslove institucija BiH a ne Sekretarijat ili bilo koje radno tijelo Parlamentarne skupštine BiH." (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću