MENI
29.10.2019

U Parlamentarnoj skupštini BiH nastavljena 11. Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage

Raspravom o mogućim odgovorima institucije ombudsmena na krize i prijetnje toj instituciji, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas je nastavljena 11. Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage.

Na konferenciji, koju je, u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine i Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, organizirao Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), učestvuje više od 200 predstavnika institucija vojnih ombudsmena, te međunarodnih i nevladinih organizacija iz 51 države svijeta.

Učesnici konferencije razmatrali su praktične odgovore na prijetnje i krize u funkcioniranju institucije ombudsmena, posebno onih koji se bave zaštitom ljudskih prava pripadnika oružanih snaga. Kao najčešći rizici i prijetnje po rad institucije ombudsmana za oružane snage identificirani su verbalni napadi, negativno medijsko izvještavanje, zakonsko ograničenje za efikasno obavljanje mandata, nedovoljan broj osoblja, nedostatak saradnje sa nadležnim ministarstvom ili parlamentom, te neispunjavanje preporuka ombudsmena.

Drugog dana konferencije raspravljalo se i o ulozi ombudsmena u ispunjavanju Agende i ciljeva održivog razvoja 2030. Ciljevi održivog razvoja (COR 16), kojima se promoviraju mirna i inkluzivna društva, značajni su za institucije ombudsmena za oružane snage jer, kako je rečeno, omogućavaju pristup pravdi, te grade efikasne odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima vlasti. Posebno je naglašeno da su principi dobrog upravljanja, koji uključuju i poštovanje ljudskih i građanskih prava, ključni za sve države, koje će, rečeno je, morati da udvostruče napore kako bi omogućili ombudsmenima da kvalitetno i efikasno rade svoj posao.

Rad konferencije bit će nastavljen održavanje Regionalnog okruglog stola, tokom kojeg će učesnici iz zemalja ovog regiona biti detaljno upoznati sa modelima parlamentarnog nadzora sektora odbrane i sigurnosti u BiH, kao i sa ulogom i rezultatima rada Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH i institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, prve i, za sada, jedine takve institucije u zemljama regiona.

U okviru Regionalnog okruglog stola bit će održana i panel diskusija o modelima i specifičnostima zaštite ljudskih prava pripadnika oružanih snaga u zemljama regiona. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću